Efter moderaten Mikael Gäfverts fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Leif Nilsson (s), i Sundsvalls kommunfullmäktige har riksdagsledamoten Sten Tolgfors börjat skissa på en skriftlig fråga till berörd minister. Förhoppningsvis så kommer vi alla att få klarhet i vad som är lektorstjänster (forskarutbildade) så att kommunerna inte kan "dribbla" med begreppet.

I Sundsvall t.ex. ska det nu enligt kommunledningen finnas åtta lektorer, men enligt LRs representant här är bara en av dessa forskarutbildad. Uppenbarligen vill kommunen påskina att den uppfyller skollagens skrivningar och intentioner, att den ska rekrytera forskarutbildade lärare, genom att utnämna icke forskarutbildade lärare till lektorer. Frågan har även frågat Skolverket vad de gör för att se till att skollagens skrivningar och intentioner om rekrytering av forskarutbildade lärare följs. De har ännu inte svarat efter flera månader. Detta är särskilt allvarligt, då propositionen explicit säger att denna fråga ska ägnas särskilt intresse i skolverkets uppföljningsarbete. Tyvärr är väl detta ungefär vad man kan förvänta sig av skolverket.