Fredagen den 15 november arrangerade de kommunala bostadsföretagen Mitthem, Timråbo och Härnösandshus en mycket bra och givande dag om framtiden för Sundsvall, Timrå och Härnösand. Att intresset för framtidsdiskussioner inom regionen är stort märkets på det stora antalet anmälda deltagare. Detta var ett mycket bra initiativ som jag tror kommer att lägga grunden till något bra för denna region i framtiden.

Tyvärr visar också detta initiativ med all önskvärd tydlighet att den politiska ledningen i dessa tre kommuner själva saknar visioner och idéer inför framtiden. I grunden måste det vara något fel när det är bostadsbolag som måste driva denna fråga trots att det vid flertalet tillfällen tidigare har gjorts försök från olika håll att ta upp framtidsfrågorna till debatt och diskussion, utan resultat.

Sedan kan man inte låta bli att fundera över vilka prioriteringar Ewa Back gör när hon som Sundsvalls ytterst ansvariga politiker väljer att inte delta vid ett sådant tillfälle? Jag anser att det visar på ett ointresse, eller är det oförmåga? att ta tag i och driva viktiga frågor för framtiden. Sundsvall behöver politiker med handlingskraft, visioner och idéer och inte förvaltare av Ewa Backs typ.