Återigen diskusteras på olika håll att eventuellt bilda en kommun av Sundsvall/Timrå. Dessa idéer är inte nya men har på senare tid åter väckts. Senast var det Hans Selling vd för det kommunala bostadsbolaget Mitthem som tillsammans med sina kollegor i Timrå och Härnösand förde fram dessa tankegångar. Även journalister och politiker har vid olika tidpunkter tidigare fört fram detta som en idé.

Det är nu dags att politikerna på allvar tar tag i denna fråga och ett första steg måste bli att anordna en folkomröstning bland medborgarna i Sundsvall och Timrå för att få en bild av vad befolkningen anser. Detta är en så pass viktig fråga att medborgarna måste få vara med från början. Framkommer det i denna folkomröstning att det inte finns stöd bland invånarna vet vi att frågan är ”död” för lång tid framöver. Blir det däremot ett Ja är det bara för politikerna i respektive kommun att sätta igång och arbeta. Personligen är jag positiv till att bilda en kommun av Sundsvall/Timrå och ser på sikt också att Härnösand kan komma med i en stor kustkommun. Några saker jag anser talar för en sammanslagning är följande:

1. Ekonomiska besparingar i form av minskad administration, färre politiker och tjänstemän mm. Jag tror även att detta kan leda till att vi får lägre kommunalskatt, vilket är ett måste för att öka inflyttningen till regionen.

2. Ökad tillväxt och inflyttning. En storkommun med på sikt ca 140.000 invånare blir betydligt mer intressant för företag att etablera sig i och med fler företag i regionen kommer också inflyttningen att öka.

3. Bättre förutsättningar för Mitthögskolan att hävda sig i konkurrensen med andra universitet och högskolor. Både mot studenter och lärare då de kan marknadsföra sig som en attraktivare studieort. Förhoppningsvis kanske också de kan få universitetsstatus med Sundsvall som riktig huvudort!

4. Större acceptans och bättre möjligheter att delta i det europeiska samarbetet i olika projekt när vi kan visa att detta är en befolkningsmässigt relativt stor region. Det var några skäl som talar för en sammanslagning av Sundsvall och Timrå och på sikt även Härnösand. Det finns säkert fler argument för detta men en förutsättning att vi skall kunna gå vidare i denna fråga är att invånarna i respektive kommun tycker att det är en bra idé. Det får vi veta om vi genomför en folkomröstning, en omröstning som bör kunna genomföras samtidigt som vi har EMU- folkomröstning om den nu blir av hösten 2003. Frågan är om ledande politiker i Sundsvall och Timrå vågar ta detta steg?