Den moderata kommungruppen med oppositionsrådet Magnus Sjödin och moderaternas ledamot i SEAB, Mikael Gäfvert, i spetsen besökte Korstaverket i samband med sitt gruppmöte på måndagskvällen. Anledningen till besöket är att de moderata fullmäktigeledamöterna vill få en bild av varm.nu-projektet och att se hur den nya förbränningsanläggningen kommer att se ut.

Efter många turer genom åren med miljöprövningar och olika tillståndsärenden börjar den nya förbränningsanläggningen vid Korstaverket att ta form. Den moderata gruppen i Sundsvalls kommunfullmäktige tyckte det var på sin plats att göra ett studiebesök vid den pågående byggplatsen. Besöket gjordes i samband med det ordinarie gruppmötet inför kommunfullmäktige. Från projektets sida informerade och visade Inger Axbrink anläggningen som kommer att tas i drift under årsskiftet 2006/2007.