Nu är provvalet till Riksdag och Ladsting i full gång. Alla medlemmar har fått provvalssedlar med inner- och ytterkuvert hemskickade samt instruktioner för hur provvalet går till. Ta chansen och rösta på Dina kandidater.

Moderaternas provval bygger på samma principer som de allmänna valen med valhemlighet. Hur detta går till finner Du i det utskick som du fått som medlem. Finns det funderingar eller frågor kring provvalet är det lättast att kontakta partiombudsman Jörgen Berglund.