Vid Kommunfullmäktigemötet 2005-10-31 biföll kommunfullmäktige en motion skriven av Per Wahlberg. Motionären vill att Sundsvalls Kommun skall utreda förutsättningarna för och låta ta fram ett s.k. konkurrensutsättningsprogram.

Syftena med ett konkurrensutsättningsprogram är att kommunen går igenom vilka delar av den kommunala verksamheten som är tänkbar att konkurrensutsätta, hur en konkurrensutsättning i kommunen skall genomföras m.m.

”Jag är övertygad om att ett konkurrensutsättningsprogram kommer att underlätta för anställda eller utomstående som vill ta över och driva verksamhet i egen regi med kommunen som en av kunderna. " ”Det behövs en genomgång av samtliga förvaltningar för att kunna hitta de delar som är tänkbara att konkurrensutsätta. När kartläggningen är gjord är det betydligt enklare att arbeta fram ett enhetligt regelverk som garanterar att alla som är intresserade av att ta över verksamhet behandlas lika oavsett verksamhetsområde.” ” Jag ser det lite grand som att kommunen äntligen kritar upp spelplanen och antar vilka regler som skall gälla. Tydlighet och företagarvänliga beslut har varit något av en bristvara i den här kommunen” menar Per Wahlberg.