Äntligen blir Mitthögskolan Universitet.

Mitthögskolan kommer nu äntligen fått universitetsstatus. En välbehövlig upprustning av Fabriksgatan har också skett förbi campusområdet. För att manifestera Mitthögskolans upphöjning till universitet vore det lämpligt att Fabriksgatan bytte namn exempelvis per den 1 januari 2005 till Universitetsallén.

Detta torde inte förorsaka något större omak eftersom endast ett fåtal bor och verkar efter Fabriksgatan.. Med den pampiga utformning gatan håller på att få kommer, den att på ett bra sätt manifestera Universitet. Jag föreslår kommunfullmäktige att besluta att Fabriksgatan byter namn till Universitetsallén Sundsvall den 11 februari 2003