Nomineringsstämman den 10 januari 2006 fastställde nomineringskommitténs förslag till valsedel om minst 37 namn. Styrelsen fick ett mandat att kunna fylla på med namn från plats 38 om det kommer fler som är intresserade av att arbeta med kommunalpolitiken. Utöver att valsedeln fastställdes beslutade stämman att Magnus Sjödin är Moderaternas kandidat till kommunstyrelseordförandeposten om det blir en borgerlig valseger.