I dag presenterade Moderatkvinnorna en rapport som kräver en nollvision för självskador. Flickor och pojkar som sticker, skär, rispar eller bränner sig på kroppen mår inte bra. Det är uppenbart att ungdomar behöver mer hjälp än vad som finns att få idag, och att samhället har misslyckats att ge den hjälpen.

Moderatkvinnorna har därför tagit fram en rapport som beskriver problemet med unga flickor och pojkar som skadar sig själva. I rapporten föreslås också en rad åtgärder för att lösa problemet. Idag står regeringen handfallen. Skolan som borde vara ett ställe där man växer och utvecklas är inte alltid ett trygg och skyddad plats.

Många elever och lärare vittnar om bristande ordning och trygghet. Enligt Skolverket mobbas 20 000 elever varje dag, något som gör mobbning till ett av de största hälsoproblemen för barn och ungdomar. Skolhälsovården kan förebygga psykisk ohälsa och stödja de barn och ungdomar som behöver extra stöd. Vi vill att det skall vara en nollvision för självskadebeteende. Barn och unga som inte mår bra måste ges möjligheter till ett nytt liv – ett hopp om en framtid.

Moderatkvinnorna föreslår därför 14 åtgärder. I rapporten, som bifogas, beskrivs problemen ytterligare tillsammans med förslag på lösningar.