Sundsvallsmoderaterna har under två veckor, från den 20 mars till den 2 april 2006, träffat, pratat och fått in enkätsvar från 401 Sundsvallsbor om deras syn och lösningar kring hur skolan kan blir bättre, hur brottsligheten kan minskas, hur fler företag kan startas och vilken fråga som de tycker är viktigast för Sverige just nu.

Moderaterna frågade Sundsvallsborna ”Vilken av följande frågor tycker du är den viktigaste i Sverige just nu?” Skapa fler jobb, kortare vårdköer, mer kunskap i skolan, minskad brottslighet eller annat? Av de som svarade anser 65 procent att det måste skapas fler jobb i Sverige.