De fyra borgerliga partiledarna har nu presenterat Allians för Sverige - samverkan för maktskifte 2006. Dokumentet är resultatet av tvådagarsmötet i Högfors samt utgör grunden för den fördjupade samverkan som ska ligga till grund för ett tydligt regeringsalternativ och maktskifte i valet 2006.

I Allians för Sverige pekar de borgerliga partiledarna gemensamt ut Sveriges framtida utmaningar och de möjligheter som en borgerlig politik skulle innebära för vårt land. Inom en lång rad politikområden pekas på en samsyn, vilja att ställa tillrätta det som i dag är fel och att väcka nytt hopp för Sverige. Under tvådagarsmötet har partiledarna enats om en rad aktiviteter som nu tar vid. Gemensamma sammanträden mellan riksdags- och utskottsgrupperna kommer att hållas. En hemsida - makskifte2006.se - startas för att informera om gemensamma ställningstaganden och aktiviteter. Under 2005 ska också en gemensam förvalskampanj gå av stapeln. För att förbereda en gemensam regeringspolitik tillsätts en ”äntringsstyrka” för att förbereda praktiska frågor kring ett maktskifte 2006. Tillsammans ska partierna också anordna gemensamma seminarier och på andra sätt stimulera till en gemensam borgerlig idédebatt. Inför valet 2006 ska ett gemensamt valmanifest presenteras. För att förbereda arbetet med valmanifestet tillsätts nu sex särskilda programgrupper: - Ekonomisk politik för tillväxt. (Moderaterna svarar för ledningen av detta arbete.) - Mer kunskap - en modern utbildningspolitik. (Folkpartiet liberalerna svarar för ledningen av detta arbete.) - Sverige i världen på 2000-talet. (Moderaterna svarar för ledningen av detta arbete.) - Välfärd för trygghet och valfrihet. (Kristdemokraterna svarar för ledningen av detta arbete.) - Tillväxtregion Sverige: arbetsmarknads- och näringspolitik för jobb, entreprenörskap och tillväxt i hela landet. (Centerpartiet svarar för ledningen av detta arbete.) - Rättspolitik för trygghet. (Folkpartiet liberalerna svarar för ledningen av detta arbete.) Dokumentet utgör inte en slutpunkt, utan är inledningen på det arbete som nu tar vid med sikte på valet 2006. Målet för den samverkan som nu går in i ett nytt och fördjupat skede - Allians för Sverige - är att med respekt för de ingående partiernas särart skapa trovärdighet för att partierna kan bilda en handlingskraftig majoritetsregering efter nästa val.