I välviljans namn händer det ofta att kommuner betalar ut alldeles för höga bidrag till olika projekt. Så även i fallet med ett projektbidrag til GIF-Sundsvall. I en ansökan har man begärt att från Sundsvalls kommun få ett bidrag med 90.000:-till ett, i och för sig bra projekt, projekt. I projektansökan kan man se att telefonkostnaderna beräknas till 24.000:- och lokalkostnad för en person till 36.000:-. Det kan väl inte vara meningen att så höga sidokostnader ska uppstå varför Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig.