Under måndags-kvällen beslutade den moderata fullmäktigegruppen att förorda Rodney Engström (m) till 1:e vice ordförande i fullmäktige. Rodney efterträder Hans Lennart Wormbs som avled hastigt i somras. Med anledning av uppdraget i presidiet lämnar Rodney sina uppdrag i Nämnden för vuxenutbildning och integration (NAVI). Ugångspunkten för valet av Rodney är att han har en positiv inställning, är van att hantera sin omgivning och har en förmåga att kunna handskas med problem på ett lätt och förtroendegivande sätt. Rodney kommer med all säkerhet att kunna representera Sundsvall i sin roll som 1:e vice ordförande på ett föredömligt sätt genom sin positiva inställning och personkännedom. Rodeny Engström blir formellt vald till 1:e vice ordföerande måndagen den 29 september då fullmäktige sammanträder. Gafvert.net gratulerar Rodney till sin nya roll i Sundsvalls kommuns fullmäktigepresidium.