Måndagen den 29 september blev en historisk dag för Sundsvalls kommunfullmäktige och Stöde. Det var första gången Sundvalls kommunfullmäktige flyttade ut hela den beslutande församlingen till Stöde för att genomföra sitt sammanträde. Med kalopps, studiebesök och information om Stöde blev det en lyckad dag utan voteringar.

Studiebesök, kalopps till lunch och utställningar av lokala företagare var det som möte Sundsvalls kommunfullmäktige den 29 september då man flyttat ut hela kommunfullmäktige till Stöde.

En historisk dag då det var första gången Sundsvalls kommunfullmäktige genomförde sitt sammanträde i kommundelen Stöde. Efter information av Ulla Nordgren, folkpartist och boende i Stöde, genomfördes de sedvanliga förhandlingarna med utfrågningar, beslutsärenden och interpellationer i Stödehuset.

Det som var nytt och ovanligt var att allmänheten fick möjlighet att ställa frågor till politikerna där det höjdes kritiska röster om ett eventuellt nytt teaterhus samt de brister som finns inom äldreboendet i Stöde.

I övrigt genomfördes fullmäktigesammanträdet helt utan voteringar (kan det beror på att det inte fanns någon voteringsmaskin?) och Åsa Möller, moderaternas oppositionsråd fick svaret av Eva Back(s) att det är politikerna och inte llmänheten som skall prioritera vilka besparingar som skall göras, vilket gick helt stick i stäv med en intervju i Sundsvalls Tidning där Eva Back uppmanade allmänheten om förslag till besparingar i den kommunala verksamheten.