Sverige ska vara ett starkt land som håller ihop. Tyvärr ser vi nu en utveckling där utanförskapet växer. Det drabbar alla. Uppemot motsvarande en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende. 

Här i Västernorrlands län omfattar utanförskapet motsvarande 24 800 personer. 

Moderaterna kommer aldrig att acceptera ett samhälle, en arbetsmarknad eller en skola som inte håller ihop. Samhället ska aldrig överge tilliten och tryggheten. 

I dag presenterar Moderaterna vår budgetmotion för 2017. Det är en budget som fokuserar på att bryta utanförskapet genom vår plan för ett starkare Sverige. Där ingår ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader, nolltolerans mot dåliga skolor, att arbete och ansträngning alltid ska löna sig, tillväxt i hela Sverige, samt en trygghet att lita på.

I Moderaternas budgetmotion för 2017 finns riktade satsningar till Västernorrlands län enligt följande:

338 miljoner kronor till en stärkt välfärd 2017. 555 miljoner kronor fullt utbyggt 2020.

varav

91 miljoner kronor till skolan 2017. 221 miljoner kronor fullt utbyggt 2020.