Socialdemokraterna i Sundsvall blir allt mer desperata. Vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde lyste detta igenom. Om det inte var koalitionens fel under förra mandatperioden så var det dagens opposition som inte tog ansvar. Eller så hade moderaterna aldrig kommit med konkreta förslag under alla år, utan bara gnällt eller sänkt skatterna, velat privatisera etc.

Sällan eller aldrig har de  socialdemokratiska företrädarna uppenbart känt sig så pressad. Speciellt i frågor om skolans kvalitet och det nya förslaget om en höjd maxtaxa.
När det gällde kvaliteten i Sundsvall skolor så hade socialdemokraterna i vanligt ordning den rätta politiken. När kommunalrådet anklagade Moderaterna för att aldrig komma med egna förslag för en bättre skola (annat än friskolor) reagerade Mikael Gäfvert M).

- Läxläsning, sommarskola och utvecklingstjänster, vi kallade dem för lektorstjänster när vi föreslog dessa. Det sade socialdemokrater nej till och idag skryter ni med att ha infört läxläsning och sommarskola på några enheter. Tänk hur Sundsvalls skolor hade placerat sig i PISA-undersökningen om ni socialdemokrater velat lyssnat på de moderata skolförslagen, röt Gäfvert tillbaka.

När Mikael Gäfvert (M) ställde frågan om att döpa om Södermalm till sitt gamla namn Stenhammaren och Norra Kajen till Heffners samt Södra Kajen till Rosenborg så att stadens stadsdelar dels får en historisk anknytning, dels som stadsdelarna får unika namn, kom det ett positivt svar från Stadsbyggnadsnämndens ordförande om att titta på frågan.