Det är uppenbart att Sverige är på väg åt helt fel håll gällande lag och ordning och människors trygghet.
Både otrygghet och oro för brott samt utsattheten för brott har ökat. Var tredje kvinna är otrygg i sitt eget
bostadsområde. 

En synlig, tillgänglig och effektiv polis är grundläggande för ett tryggt samhälle. Vi moderater driver därför
på för att Sveriges poliser ska bli minst 2 000 fler och för att de ska få bättre betalt: 2 000 kronor mer i
månaden. Straffen behöver skärpas för bland annat vapenbrott.

Samtidigt behöver fler steg tas för att polisen ska kunna ingripa och säkra ordningen, inte minst på platser
där otryggheten är stor. 

I dag presenterade Anna Kinberg Batra därför förslag om ny lagstiftning som ger polisen möjlighet att
förbjuda dem som skapar otrygghet på vissa platser, såsom köpcentrum eller torg, att vistas där – ett zonförbud.
Motsvarande lagstiftning finns i Danmark sedan flera år. 

Läs mer om utformningen av zonförbudet här och i Aftonbladet, där Anna Kinberg Batra skriver om förslaget
på debattsidan. 

Anna Kinberg Batra intervjuas även av SVT  och av Sveriges Radio

Den som på olika sätt bidrar till otrygghet ska konfronteras – snabbt och tydligt. Den som begår brott ska
lagföras. Vanliga laglydiga medborgare kan inte fortsätta att drabbas. Det är tydligt att det på särskilt otrygga
platser nu behövs skarpare insatser.