Stefan LöfvenStatsminister Stefan Löfven och vänsterledaren Jonas Sjöstedt har kommit överens om att förmånsbeskatta privata sjukförsäkringar som betalas av arbetsgivaren medan sjukförsäkringar som administreras via fackföreningarna slipper denna beskattning.
 - Ett steg tillbaka till korporativism och skråväsendet där vissa närstående grupper, likt den gamla adeln, ges exklusiva förmåner säger Mikael Gäfvert (M), som fortsätter med att; får vänster och Jonas Sjöstedt fortsatt inflytande i regeringens politik kommer väl de gamla löntagarfonderna att dammas av.

Det är hög tid att stoppa socialdemokraternas regeringssamarbete med Vänsterpartiet innan Sverige åter hamnar på plats nummer 1 i skatteligan och än värre att Sverige blir ett land som styrs av organisationer i stället för valda politiker. Att ge förmåner till fackföreningar och beskatta företag och enskilda personer skapar bara ett ännu högre skattetryck. Något som försämrar utveckling och framtidstro säger Gäfvert.

 - Att som nu föreslagits förmånsbeskatta sjukförsäkringar som betalas av företagen, kommer att ställa ännu högre krav på en redan högt belastad offentlig sjukvård, samtidigt som fackföreningarnas sjukförsäkringar skapar en ny sjukvårdselit med egna köer och sjukhus. Är detta mera solidariskt i Löfvens och Sjöstedts Sverige frågar sig Mikael Gäfvert (M). Att beskattas för att man behöver vård och betalas privat är väl inget som socialdemokraterna tidigare ställt sig bakom, stoppa nykorporativism säger Gäfvert.