I dag presenterades den säkerhetspolitiska analysgruppens rapport. Slutsatsen är att det inte finns något seriöst alternativ till ett Natomedlemskap.

Moderaterna har drivit på för ett Natomedlemskap i 20 år. Dagens besked är viktigt för Sverige, för att bevara freden i Norden och för att slå vakt om Europas frihet.

 

Den säkerhetspolitiska analysen presenterades i dag. Analysen slår bland annat fast:

  1. Det finns inget seriöst alternativ till ett Natomedlemskap. Sveriges nuvarande förvars- och säkerhetssamarbeten kan inte jämföras med den kollektiva försvarsgaranti som Nato bygger på.
  2. Ett Natomedlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och avhålla från konflikter i norra Europa.
  3. Det är inte realistiskt att vänta sig att Nato skulle komma till Sveriges undsättning om vi inte är medlemmar i Nato.

Moderaterna har i över två decennier drivit på för ett svenskt medlemskap i Nato. Det är därför oerhört glädjande att det nu finns en säkerhetspolitisk analys och förankring i riksdagen som öppnar dörren på vid gavel för regeringen att ansöka om medlemskap i Nato. Ett svenskt medlemskap i Nato är mer angeläget än någonsin.


Ulf Kristersson skriver med anledning av den säkerhetspolitiska analysen på Svenska Dagbladets debattsida, om den väg Moderaterna drivit under två decennier. Det är dags att ansöka om medlemskap i Nato.