Sätt stopp för de röd-gröna planerna på en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sundsvallsbukten. Det säger Tomas Östman, ledamot för moderaterna i Stadsbyggnadsnämnden, i ett uttalande i med anledning av att Socialdemorkaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill subventionera fram en storksalig vindkraftsutbyggnad. Tomas Östman menar att en utbyggnad runt Sundsvallskusten bör avvisas både av miljömässiga-, ekonomiska- och energipolitiska skäl.

Sätt käppar i vindsnurrorna, de röd-gröna vindkraftsplanerna måste med bestämdhet stoppas! Vindkraft har många förtjänster, men lämpar sig bara för småskalig elproduktion. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet vill istället subventionera fram en storskalig vindkraftsutbyggnad.

Boverkets rapport visar med all önskvärd tydlighet att detta inte är möjligt utan att skada stora värden som miljö, friluftsliv, båttrafik och kustnära fiske. En utbyggnad runt Sundsvalls kuster i allmänhet och på Björkön eller på Storgrundet utanför Björkön i synnerhet, bör avvisas, såväl av miljömässiga som ekonomiska och energipolitiska skäl. Ytterligare goda skäl varför Sundsvalls kustnära områden kan förväntas sparas från storskalig vindkraft, är att Sundsvalls kommun redan har fått dragit sitt strå till stacken när det gäller elförsörjning.

Jag tänker i första hand på kommunens stora vattendrag som Ljungan och Indalsälven, men även på otalet åar som fått stå till tjänst för elproduktion. Sammanfattningsvis; De kustnära och de attraktiva lägena som finns i kommunen, är en viktig resurs som vi moderater vill bevara och utveckla.

På samma gång som det är viktigt att vi långsiktigt hushåller med kommunens kuster och strandnära områden, är det också viktigt att vi bevarar och utvecklar - tillgängligheten till dem. Exploateringar av havsnära områden, torde alltså ske med stor omsorg. Därför säger vi nej, till storskaliga exploateringar av vindkraftsverkparker runt Sundsvalls kommuns kuster.