-Vi ger vårt fulla stöd till den moderata kvinnliga nämndemannen som hade modet att gå emot den friande domen i det s. k Tumbamålet. Det säger bl. a. Eva Lohman kommunpolitiker och aktiv i socialnämnden i Sundsvall, som deltog i moderatkvinnornas rådsmöte i Stockholm den 15-16 november. Det är hög tid att brottsbalken följer rättsmedvetandet menar moderatkvinnorna bl.a.

-Vi ger vårt fulla stöd till den moderata kvinnliga nämndemannen som hade modet att gå emot den friande domen i det s. k Tumbamålet. Det uttalade moderatkvinnor från hela Sverige, samlade till rådsmöte i Stockholm den 15-16 november.

I domens skiljaktiga mening som den moderata nämndemannen står för, går att läsa ”Såväl X, Y och X måste ha förstått att ingen kvinna vid fullt förstånd under flera timmars tid frivilligt skulle underkasta sig sexuellt umgänge med så många olika män och i den omfattning som NN gjort. Med beaktande härav måste det ha stått helt klart för dem att NN befunnit sig i hjälplöst tillstånd och detta förhållande har de otillbörligt utnyttjat”.

Det finns en djup klyfta mellan allmänhetens rättsmedvetande och hur sexualbrottslagarna tillämpas i verkligheten. Rättssamhället riskerar att luckras upp när människor inte längre har förtroende för lagarna och deras tillämpning. De nu aktuella männens beteende avspeglar ett totalt förakt för kvinnan och hennes människovärde.

Det är vår plikt och skyldighet som allmänhetens företrädare att uppmärksamma och ändra detta säger moderatkvinnorna och kräver därför: Att brottsbalken ändras så att våldtäktsbegreppet ändras i enlighet med det allmänna rättsmedvetandet. Att domare, poliser, advokater och åklagare utbildas i hur kvinnor och män kan bete sig i olika situationer. Att även männen i rättprocessen tillfrågas om sina sexualvanor, sexualpartners och beteenden. Brukar han/de ha gruppsex med för dem okända, i det närmaste medvetslösa kvinnor?