I valet deltog 326 av partiets ledande företrädare och listan fastställs slutligen av moderaternas partiråd den 13 februari. Vid nästa partistyrelse kommer man att ta beslut om ett förslag där man rekommenderar partirådet om en lista. De tre mest kryssade namnen var Gunnar Hökmark, Charlotte Cederschiöld och Anna Ibrisagic.

I valet deltog 326 av partiets ledande företrädare och resultatet utföll enligt följande: 1. Gunnar Hökmark, 185 kryss. 2. Charlotte Cederschiöld, 179 kryss. 3. Anna Ibrisagic, 145 kryss. 4. Christofer Fjellner, 130 kryss. 5. Pia Kinhult, 103 kryss. 6. Peder Wachtmeister, 87 kryss. 7. Sten Tolgfors, 71 kryss. 8. Lisbeth Grönfeldt Bergman, 69 kryss. 9. Carl Fredrik Graf, 57 kryss. 10. Anna Kinberg Batra, 56 kryss. 11. Lars Lindblad, 52 kryss. 12. Lars Elinderson, 47 kryss 13. Branimir Knezevic, 46 kryss. 14. Ulrika Karlsson, 45 kryss. 15. Walburga Douglas, 37 kryss. 16. Hans Swedell, 33 kryss. 17. Marietta de Porbaix Lundin, 32 kryss. 18. Lena Celion, 31 kryss. 19. Christian Holm, 28 kryss. 20. Mikael Cederbratt, 27 kryss. 21. Helena Bouveng, 27 kryss. 22. Annika Carlsson, 24 kryss. Listan faställs slutgiltigt av moderaternas partiråd den 13 februari. Partistyrelsen kommer vid sitt nästa sammanträde, den 30 januari, att rekommendera partirådet en lista. Gunnar Hökmark, Charlotte Cederschiöld, Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Pia Kinhult och partisekreterare Sven Otto Littorin finns tillgängliga för kommentarer enligt följande kontaktuppgifter: Gunnar Hökmark: Nås via pressekreterare Niclas Bengtsson, 0736 - 82 80 03. Charlotte Cederschiöld: Nås via pressekreterare Gunnar Larsson, 0032 - 497 91 51 89. Anna Ibrisagic: 070 - 225 16 15. Christofer Fjellner: Nås via pressekreterare Mattias Thorsson 0736 - 82 81 52. Pia Kinhult: 0730 - 53 31 29. Partisekreterare Sven Otto Littorin: Nås via pressekreterare Niclas Bengtsson, 0736 - 82 80 03.