Vad kommer konstgräs på Sundsvalls Idrottsparks plan att kosta? Bertil Lindström (m), ledamot av Kultur- och fritidsnämnden är kritisk till hur kommunens förtroendevalda "tvingas" att fatta beslut i miljonkronersklassen på löpande räkning. Det står att läsa i en skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden.

Vid möte med den moderata kommungruppen i Sundsvalls kommun 2004-06-16, hade Bertil Lindström, moderaternas ledamot av Kultur- och Fritidsnämnden en föredragning om turerna kring frågan om konstgräs planen till Sundsvalls Idrottsplats (IP). Efter kort diskussion enades gruppen om att Lindström skulle lämna in en skrivelse till Kultur- och Fritidsnämnden, där krav skulle framföras på:

· En väl underbyggd och hållbar kalkyl över vad konstgräs på IP kommer att kosta · Underlag i god tid före det sammanträde, där Kultur- och Fritidsnämnden  skall ta ställning till projektet, samt
· Förslag till inskränkningar/besparingar inom kultur- och fritidsverksamheten, som uppgår till sammanlagt minst tre gånger den årliga kapitaltjänstkostnaden för konstgräs på IP. Bertil Lindström har nu skickat in skrivelsen till Kultur- och Fritidsnämnden. Skrivelsen återges nedan.

- Moderaterna är angelägna om att investeringen hittills på IP, nyttjas någorlunda väl. Det vore synd, om IP kunde användas bara ca 50 dagar per år, säger Bertil Lindström (m).
- Samtidigt måste vi få tydligt klargjort, vad kommunens invånare måste avstå från, om stora belopp investeras för att få konstgräs på IP, förklarar Lindström. - Som förtroendevalda är vi också skyldiga att kräva väl genomarbetad och säker information i god tid, innan vi skall fatta beslut, avslutar Lindström.