Allt oftare kan vi på tidningarnas debatt — och insändarsidor läsa hur personer från socialdemokraterna, SSU och LO beskriver den moderata politiken och vad vi står för. Ofta försöker man ge en bild av hur hemskt allt kommer att bli om "högern" kommer till makten. Att man vill utmåla oss som de stora busarna har vi full förståelse för med tanke på hur opinionsläget ser ut för regeringspartiet skriver Magnus Sjödin och Bertil Kjellberg.

Frågan är dock om det är ett bra sätt att föra debatt på? Vi efterlyser fler förklaringar från socialdemokratin på hur de har tänkt lösa de problem som samhället har. Vi är övertygade om att det för den politiska debatten skulle vara bättre om medborgarna också får ta del av socialdemokraternas politik och planer inför framtiden. Då blir det lättare att bilda sig en uppfattning om vilket parti man anser står bäst rustat att leda Sverige in i framtiden.

Vi moderater har efter valet 2002 omprövat stora delar av vår politik, det är ingen hemlighet. Detta har vi gjort för att vi ser att Sverige står inför stora utmaningar. Utmaningar vi tror att Sverige kan klara om vi bara förändrar vissa delar av samhällsstrukturen. Faktum är att det varje dag står långt över en miljon människor utanför arbetsmarknaden, vi ser att vi har stora problem inom sjukvården, skolan och rättsväsendet.

Även inom äldreomsorgen har vi problem som gör att vi inte kan ta hand om våra äldre på rätt sätt. Detta har vi inte minst sett här i Sundsvall. Vi tror att det måste till förändringar för att lösa dessa problem. Och en grundförutsättning är att det skapas jobb och tillväxt. Detta är ett måste för att vi ska få ökade resurser till de problemområden som räknades upp. Vi är också tydliga i våra prioriteringar för att uppnå detta, det måste löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag. Det kan inte vara rimligt att det som idag för fem av tio arbetslösa och sju av tio sjukskrivna knappt lönar sig att återgå i arbete. Men för att man ska kunna återgå i arbete krävs det att det finns arbeten att få och det finns det inte idag.

Därför måste politiken inriktas på att ge förutsättningar att så ska bli fallet. Det är därför vi anser att skatterna på arbete måste sänkas. Sänkta skatter på arbete skapar fler jobb, större skatteintäkter och färre bidragstagare. Det ger ökat utrymme att satsa resurser på skolan, brottsbekämpningen och vården. För att klara detta krävs det naturligtvis också besparingar. Även här är vi ärliga med våra prioriteringar. Vi prioriterar arbete framför bidrag och vi prioriterar bättre kvalitet i skolan, vården och brottsbekämpningen före bidragssystemen.

Detta innebär inte att t ex socialförsäkringarna är oviktiga. Tvärtom, de är mycket viktiga för människors trygghet. Men den politiska uppgiften är att avväga systemen så att de fångar upp människor som råkar illa ut men samtidigt ger goda incitament till arbete. Det tror vi att våra förslag gör med en sjukförsäkring som ger 75 procent ersättning i ett halvt år och därefter 65 procent och en arbetslöshetsförsäkring som ger 75 procent ersättning de första 100 dagarna och därefter 65 procent. Det vi vet är att dagens system inte fungerar och vi kan inte i längden betala långt över miljonen människor för att de inte skall arbeta. Frågan är vilken politik socialdemokraterna har för att komma tillrätta med de problem vi har pekat på.

Magnus Sjödin (m) Oppositionsråd
Sundsvalls kommun
Bertil Kjellberg (m)
Riksdagsledamot Sundsvall