Petter Stenberg (s) och Habib Effati (v) har i en debatt med Lars Persson (fp) här på insändarsidan diskuterat skatten i Sundsvalls kommun. Jag hade tänkt hålla mig utanför deras debatt men eftersom Petter och Habib i sitt senaste inlägg (28/10) även blandar in mig känner jag mig manad att svara. Att denna diskussion skulle komma igång är inget som överraskar när vi närmar oss ett val. Tyvärr anser jag dock att skribenterna gör det väldigt lätt för sig när man bara diskuterar höjd, sänkt eller oförändrad skattesats. Det som är intressant och väsentligt att diskutera är vad medborgarna får för sina skattepengar, och här finns det mycket att önska, skriver Magnus Sjödin (m).

Vi ser idag att det är stora brister i den välfärd som Petter och Habib säger att socialdemokraterna tillsammans med vänstern har byggt upp. Inom barnomsorgen har vi för stora barngrupper vilket gör att arbetsmiljön - för både barn och personal - många gånger är under all kritik.

Inom skolan ser vi att det finns stora problem med stora klasser, mobbing och en allt för stor grupp av elever som inte når upp till kunskapsmålen. Inom äldreomsorgen är personaltätheten för dålig vilket sliter på personalen. Allt oftare kan vi även läsa i tidningarna att hemtjänsten glömt eller missat att ta hand om äldre som är i behov av kommunens stöd osv.

Därför är för mig första prioritet att rätta till det som inte fungerar när jag tillsammans med mina vänner i Allians för Sundsvall efter valet 2006 tar över styret av Sundsvalls kommun. För mig är det är det då självklart att sätta människan i centrum när vi planerar för framtiden.

Oavsett om det handlar om barnomsorg, skola, äldrevård eller fritidsaktiviteter måste vi komma ihåg att bakom varje siffra i den kommunala budgeten finns det människor av kött och blod, som i många fall är beroende av att den kommunala servicen fungerar. Det är i grunden viktigare än att diskutera skattesatsen hit och dit.

Dock kan jag säga till Petter och Habib att jag är övertygad om att vi inom Allians för Sundsvall genom att satsa nya pengar, genom tydliga prioriteringar mellan verksamheter och genom återhållsamhet inom vissa områden kan göra tydliga förstärkningar inom de problemområden jag räknat upp, samtidigt som vi på sikt också kan sänka skatten i kommunen.

Magnus Sjödin, oppositionsråd (m)