I ett debattinlägg den 11 september i Sundsvalls Tidning, från 4 ledande socialdemokrater i Sundsvall går det att läsa hur de vill förbättra kvaliteten i skolan. De har insett att elever lämnar gymnasiet utan tillräckliga kunskaper, trots fler vuxna i skolan. Makalöst av socialdemokraterna som under flertalet år envist talat om hur bra det är i den svenska skolan och i Sundsvalls skolor skriver Mikael Gäfvert (m). I ett debattinlägg den 11 september i Sundsvalls Tidning, från 4 ledande socialdemokrater i Sundsvall går det att läsa hur de vill förbättra kvaliteten i skolan. De har insett att elever lämnar gymnasiet utan tillräckliga kunskaper, trots fler vuxna i skolan. Makalöst av socialdemokraterna som under flertalet år envist talat om hur bra det är i den svenska skolan och i Sundsvalls skolor. Det som (s) hela tiden talat om är märkliga pengar med ministrars namn som de kanaliserat som ett underlag för fler vuxna i skolsystemet och därmed ansett att kvaliteten höjs. Nu backar man lite genom att erkänna att dessa satsningar inte gett de kunskaper som man en gång i tiden så stolt skröt om. Varför denna vändning? Varför har man då från socialdemokraternas sida i Sundsvall alltid sagt nej till moderaternas förslag om bättre stöd till elever, individuella utvecklingsplaner, pedagogiska befordringstjänster, en bättre studiemiljö med möjlighet till läxläsning i skolans lokaler m.m.? Svaret är nog ganska givet! Socialdemokraterna vill inte se verkligheten i vitögat och inse att på gymnasieskolan i Sundsvall är en stor andel av lärarna grundskolelärare. Lärare som med all säkerhet gör ett bra arbete men som troligtvis inte har den kompetens som krävs för gymnasieutbildning. Är man rädd för hur föräldrarna till gymnasieelever kommer att reagera när sanningen kommer fram? Sundsvalls föräldrar borde ha informerats av socialdemokraterna själva om hur det ligger till på gymnasieskolan. Tyvärr är man inte så ärlig eftersom det enda intresse som socialdemokraterna har är att behålla MAKTEN, trots att man hävdar att man har erfarenhet att styra en kommun på ett ansvarsfullt sätt! Att tala om bättre kvalitet, satsning på olika metodprojekt och samarbeten är samma gamla ”löften” som knappast kommer att göra saken bättre. För socialdemokraterna som har haft makten under en sådan lång tid i Sundsvall borde ha reagerat långt tidigare, om man nu kan styra en kommun på ett ansvarsfullt sätt, och lyssnat på förslag från bland annat moderaterna om man vill ha ett ärligt uppsåt att förbättra skolan.Troligtvis är det bara prat! Om inte vore det smakfullt om socialdemokraterna i Sundsvall ställer upp bakom moderaternas olika skolmotioner som presenterats i fullmäktige genom åren.

Mikael Gäfvert (M)
Kommunfullmäktige