Vi känner därför en djup oro över den utveckling som nu sker i Litauen och flera andra EU-länder som överväger restriktioner i rätten att få göra abort. Redan idag reser tiotusentals kvinnor från framförallt Polen, Malta och Irland utomlands för att göra abort. En rätt som de enligt lag förvägras i sina hemländer, skriver Elisabeth Gisslin Burman (M) och Ewa Thalén Finne (M)

Nyligen tog parlamentet i Litauen det första steget mot ett abortförbud i landet. Ett lagförslag som förbjuder aborter utom i fall med våldtäkt, incest eller hälsoproblem har röstats igenom. Förslaget är en mycket allvarlig varningsklocka om vad som sker i vårt östra grannland och som sviker landets alla kvinnor och bryter mot de mänskliga rättigheterna. Rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor.

Kvinnors rätt till hälsa och familjeplanering såsom preventivmedel, aborter, mödravård och säkra förlossningar ska alltid prioriteras och här ska Sverige vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller att försvara dessa rättigheter internationellt. Vi känner därför en djup oro över den utveckling som nu sker i Litauen och flera andra EU-länder som överväger restriktioner i rätten att få göra abort. Redan idag reser tiotusentals kvinnor från framförallt Polen, Malta och Irland utomlands för att göra abort. En rätt som de enligt lag förvägras i sina hemländer.

Tittar vi internationellt så begränsar hela 61 länder kvinnors rätt till abort och varje år dör tiotusentals kvinnor i osäkra och illegala aborter som en följd av att deras integritet och möjlighet till säkra ingrepp tas ifrån dem. Oroande nog finns det tendenser i Europa att ytterligare länder är på väg att slå in på en väg med starkt begränsad aborträtt, detta måste vi protestera mot. Abort är i Sverige en rättighet som vi i tar för given. Även om det även här finns ett parti som starkt vill begränsa densamma, SD vill minska aborträtten till tolv veckor.

En inskränkt aborträtt är bara ett exempel på varför arbetet för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle ständigt måste pågå. Idag har 186 länder ratificerat en konvention om att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor och därmed åtagit sig att uppfylla kvinnors mänskliga rättigheter. Trots det har drygt hälften av världens arbetande kvinnor en utsatt sysselsättning och av världens fattiga är uppskattningsvis 70 procent kvinnor. 60 miljoner flickor tvingas ingå äktenskap före 18 års ålder. Miljontals kvinnor upplever våld i nära relationer och sexuella övergrepp är en krigsstrategi i väpnande konflikter.

En av de största utmaningarna framöver är därför att få länder att uppfylla sina löften och faktiskt värna om kvinnors mänskliga rättigheter även i praktiken. Förutom kvinnors rätt till hälsa och sina egna kroppar så måste jämställdhet vara en prioriterad fråga i Sveriges utvecklingsarbete med andra länder. Det ska vara en självklarhet att kvinnor ska ges samma tillgång till hälsovård och utbildning som män var man än bor i världen. Barnäktenskap ska förbjudas och vi ska motverka alla typer av könsstympningar och människohandel. Trots betydande framsteg på en del områden får vi inte blunda för att mycket arbete återstår för att värna kvinnors rättigheter runt om i världen. Detta arbete måste göras varje dag.

Elisabeth Gisslin Burman (M)
Ewa Thalén Finné (M)