Om någon utomstående skulle avlägsna grenar e.d. utan lov, skulla vederbörande kunna straffas för egenmäktigt förfarande. Nog vore det då en rimlig beräran att våra villaägare återgäldar detta samhällsskydd för sin egendom genom att visa större omsorg om trafikmiljön utanför sina tomter, skriver Bertil Lindström (M)!

Särskilt under årets snö- och isfria månader är jag mycket ofta fotgängare eller cyklist i Sundsvall. Det är viktigt för min och andra trafikanters säkerhet att jag som fotgängare tänker mig för så att jag inte plötsligt ändrar läge i sidled framför cyklister, som åker snabbt nedför någon backe.

Som cyklist skall jag naturligtvis också se upp och tänka mig för i förhållande till andra cyklister och till fotgängare. Ibland ger villaägarna utefter gång-/cykelvägarna inte oss trafikanter särskilt gynnsamma förutsättningar för att iaktta den nödvändiga försiktigheten. När jag häromdagen promenerade utför Sönsbergsvägen ned mot stadens centrum swishade en cyklist förbi mig och mitt sällskap i hög fart. Vi var då just i färd med att ta ett steg år sidan för att väja för grenar från träd och buskar rotade i en villatomt intill vägen.

Det går att konstatera att den inte särskilt väl tilltagna bredden hos gång- och cyklebanan påtagligt reduceras genom att villaägarna inte särskilt väl undanröjer grenar etc utanför sina tomtgränser. Ett annat exempel: Cyklade nyligen från City-Gross söderut och var ambitiös att hålla ordentligt till höger. Några taggar från en uthängande gren från en rosenbuske högg tag i min skjortärm och jag kände också ett lätt – lyckligtvis ofarligt – hugg i själva armen. Det blev en mindre materiall skada, men det hade ju kunnat gå värre!

Vad hade hän om taggar hade gått in i någon trafikants ögon? Enligt gällande svenska rättsordning har villaägare ett starkt egendomsskydd i förhållande till de växter, som är rotade i deras tomtmark.

Bertil Lindström (M)