Missförhållanden och utnyttjande av utländsk arbetskraft ska motverkas. Sedan 2012 ställer Migrationsverket högre krav på arbetsgivare som varit verksamma kort tid. Kontrollen innebär att arbetsgivaren ska kunna visa hur företaget klarar att garantera lön i minst tre månader och han/hon ska också visa skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna, skriver riksdagsledamoten Eva Lohman (M).

Det öppna regelverk för arbetskraftsinvandring som har tillkommit genom Alliansregeringen är en i grunden bra reform för Sverige. Reformen ger människor från andra länder möjlighet att förverkliga sina drömmar genom att arbeta här och bidra till utvecklingen av vår välfärd. Som ett litet och glest befolkat land behöver vi arbetskraftsinvandringen för att möta vårt behov av arbetskraft i framtiden och för att på sikt säkra den svenska välfärden.

Vi har kanske det mest öppna regelverket för arbetskraftsinvandring i världen; inga kvoter, ingen skillnad på människor utifrån färdigheter eller utbildning. Reformen, som för övrigt trädde i kraft 2008, gör gällande att det är arbetsgivaren som bedömer vilket behov av arbetskraft denne har. Vissa grundkriterier måste naturligtvis vara uppfyllda, som att man ska kunna leva på lönen, man ska erbjuda försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor ska inte vara sämre än de villkor som gäller för svenska kollektivavtal eller praxis inom branschen eller yrket.

Missförhållanden och utnyttjande av utländsk arbetskraft ska motverkas. Sedan 2012 ställer Migrationsverket högre krav på arbetsgivare som varit verksamma kort tid. Kontrollen innebär att arbetsgivaren ska kunna visa hur företaget klarar att garantera lön i minst tre månader och han/hon ska också visa skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna.

För oss moderater är det självfallet oacceptabelt att enskilda arbetsgivare inte följer de regler som gäller. Under våren har regeringen kommit med förslag för att ge fler verktyg för Migrationsverket att använda när reglerna missbrukas och arbetstagare utnyttjas. Även om det är viktigt att understryka att de allra flesta som kommer hit för att arbeta gör det på bra villkor är det viktigt att motverka att reformen missbrukas av oseriösa arbetsgivare. Reformen är bra för Sverige, den är bra för företagen och den är i grunden bra för de människor som söker sig hit för att arbeta och skapa sig ett bättre liv.

Eva Lohman (M)
Riksdagsledamot