Jämställdhet handlar i grunden om lika rättigheter för kvinnor och män. Att ge alla individer samma möjligheter till utbildning, arbete och till att delta i samhället. Att vi fortfarande år 2013 inte tar tillvara på kvinnors kompetens är oacceptabelt. Både ur ett individ- och ett samhällsekonomiskt perspektiv, skriver Elisabeth Gisslin Burman (M) och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

Alla som kan arbeta ska ges möjlighet att arbeta. Det är fundamentet för vårt samhälle och den välfärd som vi ofta tar för given. För att Västernorrlands län och Sverige ska kunna öka sina välfärdsambitioner är det viktigt att vi tar tillvara på alla människors möjligheter till arbete. Vi har inte råd att genom förlegade strukturer säga nej till kvinnors eller mäns fulla potential på arbetsmarknaden. Med stolthet säger vi ofta att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi hör att ”jämställdheten går åt rätt håll” och att ”det kommer att lösa sig med tiden”. Men problemen finns här och nu. Flickor är bättre på de nationella proven och de är bättre i samtliga ämnen i skolan, idrott undantaget. Kvinnliga studenter presterar generellt bättre än deras manliga studiekamrater. Trots detta ser vi att kvinnor har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Kvinnors löner är lägre än mäns.

Under ett arbetsliv tjänar kvinnor i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än män. Kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad. Ungefär en tredjedel av alla kvinnor arbetar deltid - frivilligt eller ofrivilligt. Kvinnor finns i mindre utsträckning på chefs- och toppositioner. Det talas om att finns fler som heter Johan än kvinnor på VD-posterna i svenska börsbolag. Om kvinnor skulle jobba i samma utsträckning som män skulle BNP öka med upp till 500 miljarder kronor. Kvinnor tar ut 76 procent av föräldraledigheten.

Vidare arbetar kvinnor obetalt 47 minuter mer än män per dag. Det motsvarar 7 arbetsveckor per år och 6 år under ett arbetliv. Allt detta försvagar kvinnors position på arbetsmarknaden. Men skillnaderna mellan kvinnor och män har effekter även efter att arbetslivet avslutats. Enligt Pensionsåldersutredningen kommer hälften av alla kvinnor som går i pension i dag att ha en pension på mellan 5 000 och 8 000 kronor efter skatt. Det finns stora brister i jämställdhet när det gäller kvinnors och mäns möjligheter att komma in på̊ arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv. Det går inte att förneka.

Vi måste se problemet och ha en vilja att göra någonting åt det för att vi ska kunna se en förändring. Jämställdhet handlar i grunden om lika rättigheter för kvinnor och män. Att ge alla individer samma möjligheter till utbildning, arbete och till att delta i samhället. Att vi fortfarande år 2013 inte tar tillvara på kvinnors kompetens är oacceptabelt. Både ur ett individ- och ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att särskilt belysa utvecklingen på området, skapa opinion och debatt, har regeringen tillsatt en delegation för jämställdhet i arbetslivet.

Delegationen ska utreda kvinnors och mäns olika villkor och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män. Vi vill ha ett samhälle där alla, oavsett kön eller bakgrund, kan delta under samma förutsättningar. För att nå dit måste vi alla, varje dag, överallt, utmana de strukturer som bygger hinder och stänger dörrar för tusentals kvinnor. Bara så kan vi skapa en arbetsmarknad på lika villkor.

Hillevi Engström (M) Arbetsmarknadsminister
Elisabeth Gisslin Burman (M) Ordförande Moderatkvinnorna Västernorrlands Län