Socialdemokraterna upprepar i olika artiklar över hela landet ”sina” 12 förslag för att förbättra skolan. En ganska intressant lista eftersom nästan alla punkterna är sådant som redan är genomfört eller beslutat av dagens regering. Exempelvis förslagen om att stärka läraryrket, kompetensutveckling, bättre karriärvägar, stärkt pedagogiskt ledarskap och forskningsinstitut för lärande. Även förslagen om att fördela resurserna mer efter elevernas behov och stötta skolor med tuffa förutsättningar är en kopia av regeringens politik, liksom när det gäller utvecklingen av gymnasiets yrkesprogram. Gymnasiets nya yrkesprogram innehåller idag fler kurser med koppling till yrket och utformas i samråd med branschfolk.

Det är närmast smickrande att Socialdemokraterna verkar vilja gå till val på att genomföra skolreformer som redan är genomförda av Alliansen. Men det innebär ju inget större nytänkande. På två punkter skiljer vi oss däremot åt ordentligt. Socialdemokraterna vill göra gymnasieskolan obligatorisk för alla elever, och både LO och Socialdemokraterna vill tvinga alla elever att läsa in högskolebehörighet.

Att införa skolplikt i gymnasiet känns väldigt onödigt. Redan idag börjar nästan 99% av eleverna i gymnasieskolan. Problemet är inte att för få elever börjar gymnasiet, problemet är att inte alla slutför sin utbildning. Det senaste decenniet har runt 20-30% hoppat av gymnasiet i förtid. En av orsakerna har varit att man tvingat alla elever på yrkesprogrammen att läsa in högskolebehörighet. Alliansen har tagit bort detta obligatoriska krav, men den som vill kan självklart läsa in högskolebehörighet.

Från och med kommande läsår kommer det att vara möjligt att läsa in högskolebehörighet på alla yrkesprogram inom ramen för programmet, utan utökade kurser. Men det ska fortfarande vara frivilligt! Vi tror det är en bättre väg än att tvinga alla elever att gå gymnasiet och dessutom tvinga alla att läsa in högskolebehörighet. Socialdemokraternas politik har redan prövats, och den ledde till massor av avhopp från gymnasieskolan. Det är dessa ungdomar som idag är långtidsarbetslösa. Alliansens gymnasiereform kommer att rusta fler elever för framtidens arbetsmarknad.

Eva Lohman (M) Riksdagsledamot Västernorrland
Jan Ericson (M) Riksdagsledamot utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet