Eva Lohman på Schönfeldska grändMed mål om minst 20 % förnybar energi i varje medlemsland och 20 % mindre klimatutsläpp till år 2020 står EU står inför omfattande grön energiomställning. Målen är viktiga verktyg i kampen mot de globala utsläppen. Men en verkligt hållbar energiomställning kräver en energiproduktion som också är ekonomiskt ansvarsfull – och här vacklar flera EU-länder idag.


Ett tydligt exempel är de så kallade feed-in-tarifferna, en form av fastpris som ger ägare till solpaneler en fast ersättning för sin el. Systemet har införts i en rad EU-länder för att snabbt driva upp andelen förnybar energi. Här i Sverige har bland andra MP efterfrågat ett svenskt fastprissystem, trots att det allvarligt sätter energimarknadens normala funktioner ur spel. I de länder som valt fastprismodellen har mängden installerad förnybar energin visserligen ökat kraftigt, men det har också statliga kostnader för att ersätta alla nya solpanelsägare gjort. I Spanien har fastprissystemet nyttjats så kraftigt att produktionen från den installerade solenergin ibland överstiger landets energibehov med 60 %, med följden att den redan hårt skuldsatta regeringen nu också står i skuld till solcellsproducenter för uteblivna subventioner. Den spanska staten beslutade därför nyligen att förbjuda småskaliga producenter att sälja överskottet från sina solpaneler.

I Tyskland har elöverskotten från småskalig solcellsel fått större tyska energibolag att hota att flytta produktion utomlands, eftersom efterfrågan bara är tillräcklig när solen inte lyser tillräckligt. En sådan utflytt av storskalig elproduktion med jämn kapacitet skulle bidra till ytterligare svängningar och höjningar av elpriset för tyska konsumenter och företag, istället för den stabila, långsiktiga elmarknad som både Tyskland övriga EU behöver för att kunna hävda sig i den globala konkurrensen. I exempelvis USA och Kina faller energipriserna nu till följd av en ökad utvinning av fossil energi. Det är inte en väg som EU bör gå. I Europa måste vi istället visa att miljö och ekonomi kan gå hand i hand. För den svenska alliansregeringen har en energipolitik som möjliggör mesta kostnadseffektivitet och koldioxidsmarthet per satsad krona alltid varit en ledstjärna. I takt med att EU:s gemensamma inre marknad för energi utökas, växer våra möjligheter att bidra till att det också blir en prioritet i hela EU. Så kan och bör vi ta täten för en verkligt hållbar europeisk energipolitik.

Eva Lohman Riksdagsledamot (M) Västernorrland
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Riksdagsledamot i Näringsutskottet, energipolitiskt ansvarig Kandidat till Europavalet 2014