Skriv ut
Kategori: Debatt

Jämställdhetsutvecklingen i näringslivet ska bygga på frivillighet. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda med dagens situation. Att vara emot kvotering innebär inte att vi är emot aktiva åtgärder för ett mer jämställt näringsliv, skriver Elisabeth Gisslin Burman (M).

När jag som Moderatkvinna sammanfattar läget för kvinnor i näringslivet gör jag det med blandade känslor. Sverige ligger en bra bit över medel i EU vad gäller andel kvinnor i bolagsstyrelser med våra 25,5 procent, samtidigt som bara 3,8 procent av de verkställande direktörerna i börsnoterade företag är kvinnor. Jag vill främja en jämnare könsfördelning i såväl bolagsstyrelser som näringslivet över lag, men jag vill inte kvotera in kvinnor. Ett exempel på hur man kan underlätta för företagen att kliva ur sina invanda strukturer för rekrytering är det nätverk som för ett knappt år sedan bildades av grupp handelshögskolor.

I ”Global Board Ready Women” har handelshögskolor och branschorganisationer från hela världen slagit ihop sina kompetensregister till ett sökbart internetregister med över 8000 namn på kompetenta kvinnor som är redo att ta sig an styrelseuppdrag och andra kvalificerade poster. I nätverket ingår till exempel London Business School, University of Mumbai och Oxford. Alla kvinnor i registret uppfyller stränga krav på relevant erfarenhet av företagsledning och är både kvalificerade för och intresserade av styrelseposter.

Jämställdhetsutvecklingen i näringslivet ska bygga på frivillighet. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda med dagens situation. Att vara emot kvotering innebär inte att vi är emot aktiva åtgärder för ett mer jämställt näringsliv, och det här registret är ett av många exempel på vad vi kan göra för att uppmuntra till förändring. Att ett sådant här register överhuvudtaget kan existerar är ett kvitto på att det finns alltför många välkvalificerade kvinnor som stoppats av glastaket på väg in i styrelserummen. Det sökbara registret finns på LinkedIn och administreras av Financial Times klubb för icke verkställande direktörer. Logga in och ta en titt, kanske kan detta inspirera till något som just din förening kan göra för att knuffa utvecklingen i ditt lokala näringsliv ett steg i rätt riktning?

Elisabeth Gisslin Burman (M)