Det blev vinter med snö och is i Sundsvall i år igen. Det borde inte förvåna någon, kan man tycka. Ändå får vi känslan att den politiska majoriteten med S i spetsen är förvånade att gatorna behöver skottas på vintern. Snöröjningen har under flera veckor varit allt annat än godtagbar. När 96-åringar får skotta gångtunnlar för att ta sig till mataffären har det gått för långt. Det är klart att det varit besvärligt väder till och från men det ursäktar inte oviljan och ointresset från S att ta sitt ansvar.

 

För ansvar kan det inte kallas om man som företrädare för kommunledningen kommenterar Sundsvallsbornas irritation över undermålig snöröjning med ”Då får man stanna hemma”. Det är inget annat än ett hån mot Sundsvallsborna som betalar högre kommunalskatt än de flesta andra och har rätt att förvänta sig farbara vägar. Även när det snöar.

Vi i Alliansen kan lika lite som S påverka vädret men vad vi kan göra är att ta åt oss av kritik och försöka göra något bättre. Vi har lyssnat på Sundsvallsborna och med flera av de som utför snöröjningen för kommunens räkning och försökt förstå vad vi kan förändra. För en förändring behövs om Sundsvallsborna ska kunna ta sig till jobbet, skolan, vårdcentralen etcetera även när det snöat. Vi kan inte acceptera ytterligare en vinter där snöröjningen är undermålig.

En utmaning enligt S är att få fram väghyvlar som kan skrapa bort snön. Ett påstående som inte har stöd hos de entreprenörer som kommunen hyr in väghyvlarna av. Det handlar helt enkelt om vad vi upphandlar. Då spelar det roll vilka regler vi har för upphandling och där har tyvärr S gjort det svårare för lokala små- och medelstora företag att lämna anbud genom en ny inköpsstrategi. Det andra handlar om prioritering. Om man som S har som idé för att få fler att gå och cykla försvåra för alla som behöver bil, ja, då är det inte konstigt att nedprioritera snöröjning av våra gator och vägar. Det tredje som påverkar är ekonomiskt utrymme. Att lova allt till alla, särskilt i valtider, då räcker inte de kommunala skattepengarna till. Men S har säkert räknat med att på valdagen har väljarna glömt den gångna vintern. Valdagen är ju på sensommaren.

Alliansen i Sundsvall kommer jobba för att snöröjningen ska bli bättre. Det vill vi göra genom bland annat skicka ut plogbilarna tidigare än i dag. Hellre två gånger än att vänta tills snöfallet är över och köra en gång som i dag. Då minskar behovet att skrapa vägarna som både tar längre tid, kostar mer och orsakar större slitage. Upphandla fler väghyvlar genom ändrad inköpsstrategi. Vi vill ha en ekonomisk reserv avsatt för snöröjning som kan disponeras vid snörika vintrar. För att minska småhusägarnas snöröjning ska plogbilarna utrustas med så kallade snöstopp som avsevärt minskar plogvallarna vid infarterna. Dialogen med våra entreprenörer måste också öka om kvalitén på snöröjningen ska öka. Vi kommer jobba för att Sundsvallsborna inte ska behöva stanna hemma när det snöat.

Jörgen Berglund (M), oppositionsråd
Alicja Kapica (M), gruppledare
Stefan Falk (L), gruppledare
Liza-Maria Norlin (KD), gruppledare