Moderaterna kommer aldrig att acceptera att moralpoliser vrider tillbaka klockan eller att flickors och kvinnors frihet beskärs av hedersförtryck. Kön, klass eller klan ska aldrig avgöra hur långt du kan gå i Sverige - det skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på Aftonbladets debattsida. 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Ändå finns mycket kvar att göra. Det visade inte minst höstens #metoo-upprop. De viktiga landvinningar som gjorts kan inte tas för givna. Vi kan inte acceptera att utvecklingen går åt fel håll och att klockan vrids tillbaka. Lagstadgad jämställdhet gäller lika för alla. Vi förhandlar inte om det.

Nu ser vi hur jämställdhet ifrågasätts inom ramen för det som brukar kallas för hederskultur. Men det handlar inte alls om heder. Det är en kultur som syftar till att kontrollera flickor och kvinnor genom hot om våld, eller genom faktiskt våld. Det är en kultur som inskränker flickors och kvinnors rättigheter och vars främsta syfte är att begränsa deras livsval.

En av de främsta experterna på området, Astrid Schlytter, uppskattar att 240 000 unga i dag lever under hedersförtryck. Det tar sig flera olika uttryck. Och det är det allra mest akuta hotet mot jämställdhet i Sverige.

Hedersnormer inpräntas redan från tidig ålder. Den flicka som varken lär sig att behärska svenska språket eller deltar i sammanhang utanför hemmet riskerar att förpassas till utanförskap redan från sin första dag i vårt land. Därför har Moderaterna föreslagit obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.

I skolan har vi sett fullständigt oacceptabla exempel på hur jämställdheten åsidosätts. På en religiös friskola i Stockholmsområdet fick flickorna gå in längst bak i skolbussen, medan pojkarna steg på längst fram. I ett aktuellt reportage om salafism berättade lokalpoliser om att elever inte tillåts delta i musik-, idrotts- eller religionslektioner.

Så får det inte fungera i Sverige. Skolan ska vara en trygg plats för varje elev, oavsett kön eller religion. Vi vill att alla nyanlända elever ska delta i åldersanpassad samhällsorientering om sina rättigheter, samt få information om vart man kan vända sig för att få hjälp.

Vi vill pausa nyetableringen av religiösa friskolor till dess att Skolinspektionen kan säkerställa att gällande regelverk och läroplaner efterlevs. Vi ska värna friskolereformen och de fungerande konfessionella friskolor som finns i dag. Men systemet får inte missbrukas.

I utsatta områden vittnar kvinnor om att deras vardag kontrolleras av ”moralpoliser” – av män och även kvinnor, som upprätthåller hederskulturen genom ständig övervakning. Det kan handla om klädval eller umgänge, om att inte tillåtas äga en mobiltelefon eller att inte få handla i vissa affärer.

Den som försöker kliva utanför hederskulturens snäva och inskränkta kvinnoroll riskerar hot eller våld – och i värsta fall döden. Varje år sker uppskattningsvis fem hedersmord, men mörkertalet är stort.

Moderaterna vill kriminalisera moralpoliserna och införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott. Hedersmotiv ska ses som en försvårande omständighet när man utdömer straff. Och utvisning på grund av brott ska användas i fler fall.

Vi måste försvara jämställdheten. Ingen i Sverige ska begränsas av kön, klass eller klan. Moderaterna kommer inte att svika de flickor och kvinnor, men inte heller de hbtq-personer, vars rättigheter hotas eller förnekas i hederns namn.

Ulf Kristersson, partiledare (M)
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)