Efter flera år av insändare och debattartiklar från oppositionen som belyser bristerna i majoritetens förvaltning av kommunens ekonomi, debatter i kommunfullmäktige och i andra sammanhang om detsamma, ledarsidor som riktar kritik mot underskott och med en stab av politikerkollegor och tjänstemän till hjälp för att upptäcka och förstå det ekonomiska läget i kommunen så kunde man den 21 februari läsa rubriken: Kommunens oväntade jätteunderskott – åker på smäll på drygt 100 miljoner kronor: "Obehaglig överraskning".

 

Ett underskott i den kommunala ekonomin är mycket allvarligt och betyder att kommunens förmåga att försörja sina invånare med välfärd är nedsatt. När man påstår att underskottet kom som en överraskning så tyder det dock på något ännu mer oroande än själva underskottet i sig.

Genom att prioritera att inte vara bärare av dåliga nyheter visar Socialdemokraterna och resten av majoriteten i kommunen upp ett bristande omdöme. Kommunens finansiella hälsa måste vara viktigare än majoritetens önskan att inte förknippas med negativitet.

Sundsvallsborna förtjänar politiker som i sin yrkesutövning prioriterar kommunen och dess medborgares väl och ve före undvikandet av dålig publicitet.
Eftersom den styrande majoriteten hellre vill låtsas bli överraskade av kommunens problem än att lösa dem så har vi i moderaterna några förslag som visat sig fungera i andra kommuner

· Försäljning av fastigheter som står onyttjade eller nyttjas ineffektivt.
Genom att sälja av fastigheter som nyttjas ineffektivt får vi in kapital som kan investeras i välfärden.
· Effektiviseringsprogram för samtliga nämnder.
Genom att bedriva verksamheterna mer effektivt så kan vi säkra kommunens åtaganden för framtiden.
· Personalövertagande av verksamheter.
Studier och försök i andra kommuner har visat att personalen trivs bättre och gör ett bättre jobb om de får mer frihet och ansvar i sitt arbete, något som resulterat i sparade kronor och bättre service för kommunens invånare.
· Mer valfrihet inom offentlig verksamhet.
Genom att låta andra aktörer än kommunen vara med och investera i vår välfärd frigörs resurser som kan satsas där de behövs som mest.
·  Öka kraven på aktivitet vid försörjningsstöd.
Genom att sälla krav på de som uppbär ersättning från kommunen så hjälper vi dem att snabbare kunna försörja sig själva.
· Ställa tydliga krav på föreningar som erhåller bidrag i form av skattemedel.
Skattepengar ska inte gå till föreningar som sysslar med verksamheter som är skadliga eller inte skapar något värde för medborgarna.
· Minskade konsultkostnader, central styrning och administration.

Skattepengarna ska investeras i kommunens verksamheter där de behövs som mest.
Vi moderater bryr oss om Sundsvallsborna och kommunens framtid. Vi vill inte att Sundvall ska stå oförberett inför kommande konjunktursväng, demografiska utmaningar eller snörika vintrar, det är politikers roll att rusta kommunen för framtiden så att medborgarna får den service de förväntar sig och förtjänar.

Alicja Kapica (M)
Oppositionsråd i Sundsvalls kommun