Sundsvall är en fantastisk kommun, med goda förutsättningar att vara en plats full av framtidstro och möjligheter.
Att bara förvalta, snarare än att utveckla, är inte rätt ledarskap vare sig i ekonomisk konjunkturavmattning, en pandemi eller i tider av tunga varselbesked. Om man inte bäddar inför framtiden står Sundsvall sämre rustat inför morgondagens utmaningar. God ekonomisk hushållning i dag ger bättre skola, vård och omsorg i morgon.

För oss inom oppositionen är det glasklart att framgångsreceptet stavas en skola med goda studieresultat, ett gott företagsklimat som möjliggör för fler att komma in i arbete och en högkvalitativ vård och omsorg med valfriheten i centrum.

Långt innan coronapandemin misslyckades majoriteten med ovan nämnda exempel. Barn- och utbildningsnämndens dåliga ekonomi har löpt under hela mandatperioden, vilket tvingat majoritetspartierna S, C och V till besparingar som inte minst påverkat elever och lärare.

Förtroendet för Sundsvalls kommun hos näringsidkare är i bottenskiktet av rikets 290 kommuner och underskotten inom vård och omsorg riskerar leda till allvarligt försämrad kvalitet för nuvarande och framtida vårdtagare.
Nyckelpersoner i olika förvaltningar har avslutat sina anställningar under mandatperioden och majoritetens politiska vilja verkar vara att försöka gå lite mindre minus snarare än att bygga upp en stark ekonomi. Men vilken vision inför framtiden finns hos den politiska majoriteten? Hur ska Sundsvalls politiska ledning agera för Sundsvallsbornas bästa i när- och framtid?

Vi märker av, ser och stämmer in i Sundsvallsbornas missnöje med skötseln av den kommun vi bor och verkar i. Majoritetens brist på visioner visar tydligt att ambitionsnivån är satt till att förvalta, snarare än att utveckla. Att inte trampa snett trumfar modet att trampa framåt.

Vi står för en annan typ av ledarskap. Vi står för ett Sundsvall som präglas av en framtidstro, där vad som görs är överordnat vem som gör och där den innovationskraft som finns inom bland annat IT, grön teknik och hållbara lösningar, sätter staden på kartan.
Vi står för en inbjudande arbetsmarknad där långt fler barn än idag får se mamma och pappa gå till ett arbete.
Vi vill att alla barns skolgång från förskolan till gymnasiet ska präglas av utveckling och valfrihet för att sedan finna nya utbildningsmöjligheter hos ett brett Mittuniversitet.

Elever på skolorna i Sundsvall behöver ett framtidsinriktat ledarskap – inte underskott år efter år på sista raden.
Det är nu mindre än två år kvar till valet 2022. Sundsvallsborna förtjänar mer. Vi vet sannerligen att bordet inte är dukat för det nya ledarskapet efter valet, men vi är redo att ta oss an uppgiften.

Alicja Kapica (M)
Oppositionsråd

Stefan Falk (L)
Gruppledare

Liza-Maria Norlin (KD)
Gruppledare