Coronapandemins konsekvenser är särskilt kännbara för restaurangnäringen, som i vissa fall sett intäktstapp på 75–80 procent med hänvisning till bland annat sammankomsttak och förbud mot alkoholförsäljning efter
klockan 22. Man kan därigenom förstå att det med de förutsättningarna är svårt att ’’hålla i och hålla ut’
’.

 

Sundsvalls breda restaurangutbud är något vi bör värna om. Branschen har lokalt anställt tusentals och tillväxten har varit stark. Många restaurangenheter har startats och dessa har haft en hög omsättning i förhållande till riket och andra kommuner i Norrland. Sundsvallsbornas konsumtionsmönster gör mig därför övertygad om att vi tillsammans genuint vill hjälpa våra lokala krögare och deras medarbetare.


Vi har kunnat följa de lokala krögarna i lokalmedia de senaste veckorna och man kan inte annat än att beundra deras flit, engagemang och stolthet över den verksamhet de har skapat.
Nu behövs nytänkande för att ytterligare hjälpa Sundsvalls restauranger att övervintra intäktsförlusterna och samtidigt ge förutsättningar för kunder att coronasäkert fortsätta stötta deras verksamhet.


Ett av förslagen som är intressanta i detta sammanhang är hemkörning av alkoholdrycker.
Kommuner runt om i landet har gett grönt ljus för restauranger att tillsammans med hemleverans av mat också leverera alkoholdrycker.


Nacka, Växjö och Malmö är kommuner som infört detta och frågan diskuteras för ett eventuellt införande i fler kommuner. Självklart skulle detta funka även i Sundsvall.
Lokala krögare i både Malmö och Växjö har hyllat åtgärderna: ’’Det har gett oss en möjlighet att få ruljangs på verksamheten igen’’ och ’’Jag tror inte vi hade överlevt april om det inte vore för det här’’ är några i raden av uttalanden som varit positiva till den tillåtande inställningen från kommunerna.


I praktiken skulle detta fungera genom att restaurangens serveringsansvar upphör vid leveransen och att vid leveransen, precis som med andra leveranser med en åldersgräns och det företagen redan gör idag, säkerställa personens ålder. Frågan behöver inte byråkratiseras mer än så.


De nya restriktionerna riskerar bli ett finansiellt dråpslag för våra lokala restauranger. Vi behöver därför göra vad vi kan för att underlätta för verksamheten. Framtiden kommer att bedöma de åtgärder som gjorts utifrån hur de förbättrade förutsättningarna hjälpt våra lokala verksamheter att anpassa sig parallellt med pandemins utveckling.
Att tillåta hemleverans av alkohol under ordnade former är nytänkande och rätt i tiden, då det är alldeles uppenbart att Sundsvallsborna är beredda att hjälpa våra restauranger att ta sig igenom denna kris.


Oskar Brusell
Ledamot i Moderata ungdomsförbundets förbundsstyrelse