Skriv ut
Kategori: Insändare

Det är anmärkningsvärt att kommunens högsta beslutande organ bara informeras om en sådan sak när man inte vet hur mycket dyrare det blir. För oss moderater är det en självklarhet att det nya upplägget som skickades till strukturfondsdelegationen naturligtvis skulle ha varit uppe på bordet för politisk diskussion innan det skickades iväg, då de ekonomiska förutsättningarna i ärendet tydligen har förändrats skriver Magnus Sjödin och Bertil Lindström i denna insändare.

Vid kommunfullmäktigesammanträde den 20/12 informerades ledamöterna om läget i scenhusfrågan. Där framkom det att finansieringen av scenhuset kan bli dyrare för kommunen än vad som tidigare varit känt med det nya upplägget tillsammans med Skanska som godkändes av strukturfondsdelegationen i början av december.

Det är anmärkningsvärt att kommunens högsta beslutande organ bara informeras om en sådan sak när man inte vet hur mycket dyrare det blir. För oss moderater är det en självklarhet att det nya upplägget som skickades till strukturfondsdelegationen naturligtvis skulle ha varit uppe på bordet för politisk diskussion innan det skickades iväg, då de ekonomiska förutsättningarna i ärendet tydligen har förändrats.

Oavsett om det rör sig om marginella - som det sades i informationen - eller stora ekonomiska förändringar så är det viktigt att kommunstyrelse och kommunfullmäktige och även kultur och fritidsnämnden får vara med och tycka till om sådana förändringar som kan komma att påverka kommunens och nämndens ekonomi.

Speciellt när det rör sig om en så pass stor och viktigt fråga som scenhuset blivit bland allmänhet och politiker. Tydligen är det nu så att ingen verkar veta hur mycket dyrare detta kommer att bli för kommunen utan det skall förhandlas med Skanska. Rör det sig om 100 000 kr, 500 000 kr eller några miljoner dyrare? Oavsett summorna borde det självklart ha diskuterats innan man skickar i väg en ny ansökan. Som det ser ut nu har kommunen gjort som i en av Galenskaparnas revyer nämligen köpt grisen i säcken och chansat.

Vi anser att det är orimligt att man från kommunledningens sida med Ewa Back i spetsen hanterar medborgarnas skattemedel på detta undermåliga sätt. Och den viktigaste frågan ur demokratisk synpunkt är vem eller vilka som har fattat detta beslut och godkänt att det blir ändrade ekonomiska förutsättningar när det inte varit uppe för politisk beredning, är det Ewa Back, Christer Berglund eller Margareta Johansson? Oavsett vem det är så verkar man ha genat över den demokratiska processen bara för att slippa ytterligare debatt i denna fråga och det är oroväckande för demokratins skull.

Magnus Sjödin Oppositionsråd (m)
Bertil Lindström (m) Ledamot kultur och fritidsnämnden