Stadsplnen där det nya scenhuset skall stå är från 1890 och är sedan länge överspelad. Därför bör medborgarna få chansen att ge synpunkter på hur det skall se ut skriver Erland Solanderl moderat ledamot av Stadsbyggnadsnämnden, i denna insändare.

Diskussionen om scenhuset har nu gått in i en ny fas där det handlar om att få en så bra lösning som möjligt, anpassad till den unika miljö vår vackra stenstad utgör. För en sådan byggnad i en sådan miljö måste både berörda intressenter och medborgare ges chansen att ge synpunkter på olika aspekter som är viktiga att beakta, och hur förslaget kommer att utformas, precis som man gjorde när det gällde t ex detaljplanen för inre hamnen.

Därför måste också scenhuset behandlas i en ny detaljplan, den befintliga stadsplan som gäller för området är från 1890 och är sedan länge överspelad. Tyvärr står det nu klart att socialdemokraterna med troligt stöd av vänstern tänker använda denna 115 år gamla plan som formell grund för att hasta igenom scenhuset som ett vanligt bygglovsärende, alltså samma förfarande som används när exempelvis en villaägare vill bygga ett garage. Detta för att slippa de extra månader en detaljplaneprocess tar.

En process vars syfte är att vara öppen och ge många möjlighet att påverka, och som egentligen borde ha varit inplanerad och med i tidsplanerna långt tidigare. Att scenhuset bör detaljplaneras är för övrigt en åsikt som redan tidigare framförts av bl. a Länsmuseet och f d stadsarkitekten Bengt Bygdén. Som ytterligare påminnelse om vikten av helhetssyn och planering för stenstaden kan man också se det förslag som precis presenterats av Norrporten för Stora torget. En illustration av nödvändigheten att handskas varsamt och långsiktigt med vår stenstad.

Erland Solander (m)