Staten och kommunerna måste släppa fram fler alternativa driftsformer som ger valmöjligheter för arbetstagare och arbetsgivare. Det är skamligt att det i Västernorrland t ex bara finns ett äldreboende som drivs i alternativregi. Detta finns heller inte i Sundsvalls kommun utan i Sollefteå skriver Eva Lohman och Magnus Sjödin!

I en undersökning från Karolinska Institutet, om kvinnors långtidssjukskrivning, visar det sig att kvinnor förlorar på att arbeta. Nio av tio kvinnor tjänar på att vara sjukskriven. Att kunna försörja sig på sitt arbete tar vi alla som en självklarhet men är du kvinna och arbetar inom vård, skola och omsorg förlorar du mellan 1 272 kronor till 714 kronor i månaden på att gå till jobbet.

Det är fruktansvärt att som människa nås av budskapet att det jobb du gör inte är värt något. Tyvärr så är det meddelandet som regeringen skickar till dessa kvinnor genom sitt ersättningssystem. Denna yrkeskategori har till jobb att rädda liv, utbilda framtidens medborgare och som ser till att vi får ett värdigt slut på livet.

Att på detta sätt trampa på dessa viktiga yrkesgrupper är skamligt. Att kvinnor ofta är långtidssjukskrivna beror bland annat på en bristfällig vård där köerna för specialistvård är för långa. De flesta av sjukskrivningarna beror på dessa kvinnors ansträngande arbetsuppgifter som belastar rygg, nacke och axlar. Att få tillbaka kvinnorna snabbt till arbetslivet är något som måste prioriteras genom snabbare rehabiliteringar och kortare vårdköer. Det tjänar alla på, både samhället men framförallt kvinnorna själva som slipper lida i onödan.

Denna yrkeskategori av kvinnor har ofta det primära familjeansvaret vilket betyder mer arbetsfrånvaro. Konsekvensen för detta är minskat inflytande på arbetsplatsen, minskad kompetensutveckling som i sin tur leder till minskad löneutveckling. En ond spiral således. Man måste därför se över kraven och flexibiliteten på arbetsmarknaden för att kunna underlätta för utveckling. De kan heller inte byta jobb då det sällan erbjuds olika arbetsgivare inom vård, skola och omsorg.

Att kunna röra sig fritt mellan olika arbetsgivare bidrar positivt till den egna personliga utvecklingen och borde uppmuntras. Detta kan göras med en rörlig arbetsmarknad och genom alternativa driftsformer. Något som vi moderater arbetar för. Kvinnor inom offentlig sektor har hamnat i den klassiska kvinnofällan, eller ska vi säga att socialdemokraternas stelbenta politik har jagat dem dit. Detta gör att de inte har några valmöjligheter utan får helt enkelt ta det dom ges. Hur ska vi i framtiden kunna locka unga att utbilda sig för att arbeta i en sektor där studiemedlen inte rättfärdigar deras ingångslön, där löneutveckling är ett skällsord och där karriären är begränsad till få arbetsgivare?

Staten och kommunerna måste släppa fram fler alternativa driftsformer som ger valmöjligheter för arbetstagare och arbetsgivare. Det är skamligt att det i Västernorrland t ex bara finns ett äldreboende som drivs i alternativregi. Detta finns heller inte i Sundsvalls kommun utan i Sollefteå! Vi ska inte längre behöva tolerera socialdemokraternas snedvridna syn och nedvärderande ersättningssystem. Det måste löna sig betydligt mer att arbeta än att leva på bidrag. Med mera pengar i fickan lönar det sig alltid att arbeta och det måste gälla för alla, män som kvinnor.

Magnus Sjödin Oppositionsråd (m) Sundsvalls kommun
Eva Lohman (m) Ledamot kommunfullmäktige & Socialnämnden Sundsvalls kommun