Sundsvalls samtliga politiska partier, ett enigt näringsliv och majoriteten av Sundsvalls befolkning har under en lång tid kämpat och arbetat aktivt för en tunnellösning för järnvägen genom Sundsvall. Hundratusentals kronor har spenderats i en gemensam kampanj, en kampanj som utmynnade i en manifestation den 28:e oktober ifjol skriver Per Wahlberg (m) med anledning av Ewa Backs (s) totalomvändning.

Det är därför både upprörande och pinsamt att få läsa i ST (19/2) hur kommunalrådet Ewa Back ”säljer bort” Sundsvalls behov av en lösning för järnvägen genom centrum. För det är precis det hon har gjort i och med att hon tillsammans med landshövdingen och länets övriga kommunalråd har undertecknat ett brev med prioriteringar för länet där järnvägstunneln genom Sundsvall hamnar på sista plats. Sundsvall som länets viktigaste nav och motor i vår arbetsmarknadsregion måste få en vettig lösning till stånd när det gäller järnvägen genom centrum. En tunnel är den lösning som på såväl kort som lång sikt är det enda tänkbara.

Genom Ewa Backs aktiva deltagande i brevet tar hon ställning för satsningar på andra håll i länet men nedprioriterar järnvägstunneln i den kommun hon är vald att representera. En sak är säker: om Sundsvall vill ha en järnvägstunnel genom stan, har Sundsvall inte råd med ett politiskt styre som aktivt motarbetar den. Vi som fortfarande kämpar för en järnvägstunnel genom Sundsvall frågar oss nu var socialdemokraterna egentligen står i frågan. Var deras tidigare engagemang bara ytterligare ett exempel på spel för gallerierna?

Per Wahlberg (m)