-Jag vill inte vara medansvarig för tillsättningen av en styrelse utan att ens veta vilket regelverk styrelsen har att arbeta efter. Det skriver Per Wahlberg i denna insändare som svar på Lena Österlund och Margareta Johansson, båda socialdemokrater.

Att avstå från att deltaga i ett beslut är en demokratisk rättighet. På insändarplats i ST (19/2) ondgör sig Lena Österlund (s) och Margareta Johansson (s) över att moderaterna i kommunstyrelsen avstod från att rösta i beslutet rörande driften av det nya scenhuset. Visst, majoriteten (s + v) i kommunfullmäktige har beslutat att scenhuset skall byggas, men vi moderater har varit aktiva motståndare till det nya scenhuset redan från början.

Därför känns det också rätt att vi inte tar ställning i frågor som rör den vidare hanteringen. Av samma skäl avstod för övrigt miljöpartiet för inte så länge sedan från att deltaga i beslut som rör Korstaprojektet. Det beslut jag avstod från att deltaga i handlade om tillsättning av styrelse i det kommanditbolag som skall driva scenhuset. Utöver motståndet till scenhuset som sådant, ser jag stora risker med att kommunen går in i ett kommanditbolag där allt som rör detta bolag och dess avtal är sekretessbelagt.

Kommunstyrelsen har inte ens informerats om de avtal som reglerar kommanditbolagets verksamhet. Jag vill inte vara medansvarig för tillsättningen av en styrelse utan att ens veta vilket regelverk styrelsen har att arbeta efter. Jag kommer heller aldrig att medverka i beslut som innebär att kommunen tar stora, icke kalkylerbara risker och där jag inte fått ta del av samtliga relevant material i ärendet. Det är den skyldighet jag har gentemot mina väljare och det är likaså min demokratiska rättighet. Det hade det säkert inte varit i en totalitär socialistisk s.k. demokrati, men det är det i Sverige även om Lena Österlund och Margareta Johansson tror något annat.

Per Wahlberg (m)