Förslaget med att höja åldersgränsen anser vi är ett knytnävslag i magen på alla våra ungdomar. Hur skall socialdemokraterna ha det? Är 18-åringar vuxna nog att ta ansvar eller inte? I Sverige är myndighetsåldern 18 år och den bör respekteras, skriver Magnus Sjödin och Andreas Jonsson i denna insändare.

Socialdemokraterna har i dagarna presenterat en rad nya förslag på skatter och bestämmelser kring alkohol. Tyvärr fokuserar socialdemokraternas förslag främst på en lång rad nya förbud och reglerskärpningar. Endast i förbifarten nämns satsningar på förebyggande åtgärder. Skall vi ha framgång med arbetet att minska den totala alkoholkonsumtionen måste lagar, regler och verklighet gå hand i hand.

Kent Härstedt har föreslagit en lång rad nya förbud och regelskärpningar som främst riktar sig mot ungdomar. Åldersgränsen för inköp av alkohol på krogen höjs från 18 till 20 år, nattklubbar ska inte få servera alkohol efter 03.00 och måste stänga senast 04.00. Förslagen inskränker ungdomar frihet samtidigt som de inte kommer att lösa några problem. Ibland undrar man vilken verklighet som socialdemokraterna lever i. Ungdomars benägenhet att dricka t ex smuggelsprit kommer knappast att minska med dessa nya förslag. Förslagen stärker snarare spritlangarnas och svartkrogarnas grepp om ungdomarnas relation till alkohol.

Förslaget med att höja åldersgränsen anser vi är ett knytnävslag i magen på alla våra ungdomar. Hur skall socialdemokraterna ha det? Är 18-åringar vuxna nog att ta ansvar eller inte? I Sverige är myndighetsåldern 18 år och den bör respekteras. Om Härstedts förslag blir verklighet får man i socialdemokraternas Sverige rätt att bli minister vid 18 års ålder men man inte har rätt att beställa in en öl på krogen för att fira detta. Var finns logiken? Dessutom innebär detta förslag att de ungdomar som är mellan 18 år – 20 år i stort sett inte kommer att ha någonting att göra på fredags och lördagskvällar. Så är det redan viss mån idag men om Härstedts förslag går igenom blir det än värre.

När det gäller förslaget om att begränsa krogarnas öppettider är även det ogenomtänkt. För det första bör detta vara en fråga för krogägaren själv att bestämma när och hur länge krogen skall vara öppen. Det skall inte politiker lägga sig i. Dessutom är det så att detta förslag riskerar att få rakt motsatt effekt. Vi vet inte hur många socialdemokratiska politiker som varit ute på stan en fredags eller lördags kväll men folk tenderar att ha ganska så kul och är inte särskilt benägna att gå hem när krogen stänger. Tvingas krogen stänga ännu tidigare kommer festen att fortsätta – i än större utsträckning än vad som är fallet idag - ute på gatan eller hemma i någons lägenhet. Och detta tror inte vi vare sig polis, socialtjänst eller för den delen grannar kommer att bli särskilt glada över.

För att komma tillrätta med den stora alkoholkonsumtionen i landet krävs det ett långsiktigt och uthålligt arbete. Detta område är inför framtiden allt för viktigt för att hanteras via godtycklighet och förbud. Det är exempelvis viktigt att lärare redan i lärarutbildningen ges kompetens att verka förebyggande inom detta område. Forskningen finns, nu gäller det att skolor, mödravårdscentraler och andra använder den så att alkoholpolitiken grundas på fakta och forskning - inte fördomar eller önsketänkande. Förslaget om att sänka alkoholskatterna något är bra, men långt ifrån tillräckligt. Ska laglig försäljning ge den organiserade brottsligheten en match och göra smuggling och hembränning ointressant måste skatterna ner rejält. Den svarta marknaden stänger aldrig. Därför bör tillgängligheten till laglig alkohol bli bättre, inte sämre.

Magnus Sjödin Oppositionsråd (m) Sundsvall
Andreas Jonsson Ledamot socialnämnden (m) Sundsvall