Det är även märkligt att vi idag får skattelättnader om en hantverkare kommer hem till oss för att reparera fönster eller golv. Men inte om någon skall putsa samma fönster eller dammsuga det reparerade golvet, vad är skillnaden skriver Magnus Sjödin.

Det är hög tid att socialdemokraterna sväljer sin ideologiska stolthet och slutar att nonchalera alla de vanliga svenska familjer som håller på att gå sönder av stress och tidsplanering. Många familjer kämpar idag för att få vardagen att gå ihop. Det handlar om att många föräldrar känner att de inte kan påverka och förändra sitt eget liv och vardag.

Deras liv rullar på i de inkörda hjulspåren och det känns omöjligt att byta fil eller färdriktning. Det finns bara en väg att välja, den socialdemokratiska vägen som inger falska förhoppningar om att kunna styra sin egen vardag. Regeringens syn på exempelvis hushållstjänster är omodern och visar på att socialdemokratin saknar förmåga att sätta sig in i människors liv.

Det är nog många föräldrar som känner igen bilden av en helt vanlig dag. Man lämnar barnen på dagis, rusar med andan i halsen till arbetet, försöker vara effektiv på jobbet, handlar mat efter arbetet, hämtar barnen på dagis och beger sig sedan hem för att ta itu med matlagning, disk, städning och nattning av barnen. Så rullar det på. Men så behöver det inte vara.

I Finland införde förre finansministern Arja Alho skattelättnader för hushållstjänster. Under 2003 använde en miljon finländare - varav majoriteten var unga barnfamiljer - sig av tjänsten som lett till tusentals nya jobb samtidigt som svartjobbandet inom denna sektor kraftigt minskat. Vi moderater vill införa ett liknade system i Sverige. Men av ideologiska och politiska skäl motsätter sig socialdemokraterna detta.

Jag har svårt att förstå varför det är mindre fint att städa hemma hos en medmänniska än att städa på ett företag eller ett fritids? Det är även märkligt att vi idag får skattelättnader om en hantverkare kommer hem till oss för att reparera fönster eller golv. Men inte om någon skall putsa samma fönster eller dammsuga det reparerade golvet, vad är skillnaden?

Vi moderater vill skapa ett samhälle som ger föräldrarna ökade möjligheter att kunna påverka och förändra sin situation. Det handlar om att ge mer frihet och ansvar åt var och en efter förmåga. Det handlar om att man ska kunna känna sig trygg i vardagen. Att man ska kunna umgås och ägna mer tid åt barn och familj. Skall vi klara av att förändra samhället kräver det konkreta åtgärder som sätter föräldrarnas möjligheter att påverka sina liv i centrum. Vi har dessa åtgärder i våra förslag. Bl a föreslår vi följande: 1) Att ett nytt avdrag för inkomst av arbete införs.

Detta innebär att exempelvis en sjuksköterska får skatten sänkt med omkring 15 000 kronor per år. 2) Att ett extra barnbidrag per barn för ensamstående föräldrar införs. Har man två barn medför detta ytterligare 22 800 kronor per år i barnbidrag. 3) Att ett avdrag för hushållsnära tjänster införs. Detta avdrag innebär att man får dra av femtio procent av alla utgifter för arbetskostnader av hushållstjänster. Till detta kommer att vi satsar fem miljarder kronor mer än regeringen på kommunerna och landstingen.

Vi väljer att prioritera kärnverksamheterna i välfärden såsom skola, sjukvård och äldreomsorg framför generösa bidragssystem. Idag är det enbart människor med höga inkomster som kan köpa exempelvis hushållstjänster. Det tycker vi är fel. Vi tror att behovet av hushållsnäratjänster inte blir större bara för att man har en stor plånbok. Blir våra idéer verklighet innebär det att en betydligt större grupp av medborgarna kan nyttja dessa tjänster och på ett helt annat sätt än idag få möjlighet att kunna påverka sin egen situation.

Det är dags att socialdemokraterna öppnar ögonen och slutar upp med att motarbeta Familjen Svensson!

Magnus Sjödin (m ) Oppositionsråd