Sverige är ett märkligt land. 1,2 miljoner människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Då fattar vår styrande socialdemokratiska regering med ivriga hurrarop från dess medhållarpartier beslut om att låta ytterligare 12000 människor, som idag finns i riktiga arbeten, få betalt för att vara lediga. Friska, krya människor i sin bästa ålder erbjuds möjlighet att på statens bekostnad få vara ledig ett år.

Vårt lands arbetsförmedlingar har tvingats på den tunga uppgiften att administrera det s.k. friåret, dvs hitta lämplig vikarie och sköta all pappershantering för den som beviljats ledigt. Bördan för arbetsförmedlingarna har blivit så tung att man nästa år tänker begränsa antalet friårsplatser till 10000.

Arbetsförmedlingarna har alltså blivit överbelastade med att bevilja 12000 friska människor ledighet på bekostnad av stöd och hjälp till de hundratusentals som söker jobb. Meningslöst? För Sverige ja, men inte för Göran Persson och Pär Nuder. 12000 friårslediga människor betyder att 12000 arbetslösa tillfälligt får deras jobb i ett år.

Den första gruppen räknas inte som ”arbetslös” och åker aldrig in i arbetslöshetsstatistiken. Den andra gruppen räknas inte längre som ”arbetslös” och åker ut ur arbetslöshetsstatistiken. Och så har den handlingskraftiga regeringen ”pressat tillbaka” den öppna arbetslösheten med ytterligare 12000 personer. Folk som har fostrats i SSU vet verkligen hur man fixar till statistiken.

Det är hög tid att ge regeringen Persson och dess medhållarpartier ett fyraårigt friår vid nästa val.

Per Wahlberg (m)