Skriv ut
Kategori: Insändare

Dagens samhälle ser annorlunda ut än på 1960 och -70 talen. Kvinnorna är idag ute i arbetslivet och de förvärvsarbetande har en tendens att arbeta allt mer. Sysslorna i hemmet är dock uppgifter som fortfarande finns kvar och som skall hinnas med på den lilla fritid som en stressad småbarnsförälder idag har. Det skall tvättas, strykas, handlas, lagas mat m.m. Tänk om det fanns ett avdrag som gjorde det möjligt att ha råd med hjälp i hemmet med vardagssysslor.

När vi väljer att reparera fönster, byta golv eller renovera köket, har vi under vissa perioder kunnat få ett s.k. ROT-avdrag nar vi anlitat en hantverkare vitt. Vi fick då dra av 30 % av arbetskostnaderna på skatten. Utfallet har varit mycket positivt. Vi moderater har länge slagits för rätten till ett s.k. RUT-avdrag, ett avdrag som bygger på samma princip som ROT, dvs du får göra skatteavdrag för de kostnader du har haft för hjälp med vardagssysslor i hemmet (50 % avdrag för en kostnad om max. 100 000 kronor per år).

Den socialistiska majoriteten har dock med en dåres envishet vägrat att införa avdraget. Den har hävdat att Sverige då återinför ”pigsamhället”. ROT-avdraget har däremot inte lett till upprörda varningar om ett nytt ”drängsamhälle”. Man kan verkligen fråga sig varför det i vänsterpolitiken är fint med hjälp att bygga om köket men fult med hjälp att hålla det ombyggda köket rent. Och varför är det fult och skamligt och ”piglikt” att som egen företagare eller anställd försörja sig på att hjälpa människor med vardagssysslor?

Är det bättre att ha det som idag med en svart marknad där tusentals människor, huvudsakligen kvinnor, utnyttjas som ”svart” hemhjälp, ofta till låga löner och helt utan arbetsrättsligt skydd? I vårt grannland Finland har man infört avdrag för såväl hantverks- som hushållshjälp. Denna kombination av ROT- och RUT- avdrag har där lett till ca. 150 000 nya, vita, arbetstillfällen. Samtidigt har småbarnsföräldrar som tidigare tvingats stressa för att hinna med vardagssysslor och familj, medelålders kvinnor som försökt hinna med både yrkesarbete och tvätt- och städhjälp till gamla föräldrar och äldre som inte längre klarat av sitt eget hushåll, fått möjlighet till ett drägligare liv och bevisligen utnyttjat denna möjlighet.

Nu verkar det dock som om Göran Persson har tänkt till. Men när (s) tänker till tänker dom på staten: enligt Perssons förslag skall arbetslösa erbjudas arbete med statligt bekostad hushållshjälp, t.ex. att ”sätta upp gardiner”. I Perssons värld är man alltså piga om man hjälper till i hushållet hemma hos någon som betalar själv, vitt och med skatteavdrag, men man är inte piga om man gör precis samma jobb och staten betalar. Vilket samhälle skall vi ha?

Statlig hushållshjälp till dem som av staten bedöms kvalificera för sådan hjälp? Det betyder att du får skaffa och fylla i blanketter för att styrka ditt hushållshjälpbehov, skicka dina blanketter till en statlig myndighet där de skall läsas och bedömas av tjänstemän, som skall fatta beslut i varje enskilt fall. Förmodligen kommer det också att behövas kontroller så att ingen fuskar med sitt hushållshjälpbehov. Och då är det inte långt kvar till ytterligare ett nytt statligt verk. Eller skall vi ha ett samhälle där alla själva kan bestämma när, hur och hur ofta de vill ha hushållshjälp och vem som skall utföra den. I så fall ges chansen om bra precis ett år: byt regering och ge tillbaka människorna makten över sin vardag.

Per Wahlberg (M)