I en insändare den 19/9 skriver Christer Berglund vice.ordförande (s) i kommunstyrelsen tillsammans med Jan-Åke Stenström ordförande i Sundsvalls tunnelgrupp, att Banverket måste ta sitt ansvar när det gäller att gräva ner järnvägen i Sundsvall. Istället för att förhindra de miljöföroreningar och trafikstörningar som kommer att uppstå genom att järnvägen inte grävs ner står - enligt Christer och Jan-Åke - Banverket bara och ser på.

Visst man kan ha många synpunkter på Banverkets agerande men det är inte där skon klämmer. Banverket lyder under regeringen och följer deras inställning till olika infrastruktursatsningar. Tyvärr är det så att regeringen inte har skjutit till de ekonomiska resurser som krävs för att vi här i Sundsvall ska få de infrastruktursatsningar som krävs.

Ju längre tiden går utan något händer i denna fråga blir det allt tydligare att Sundsvalls socialdemokratiska ledning med Eva Back och Christer Berglund i spetsen inte har det inflytande eller kontaktnät hos sina partikamrater i Stockholm som krävs för att få fram ekonomiska resurser för att lösa våra infrastrukturproblem i Sundsvallsområdet. Självklart är det bra att Christer Berglund arbetar för en nedgrävning av järnvägen. Att detta är den bästa och enda acceptabla lösningen är vi alla - oavsett partifärg - överens om. Så kommunledningen behöver inte övertyga oss som redan bor i Sundsvall om detta.

Istället är det Christers egna partikamrater i riksdag och regering som behöver övertygas och de tror vi görs bättre på annat sätt än insändare i lokalpressen. Det är nu dags att kommunledningen börjar leverera och nå resultat i denna fråga. Tomt prat lokalt räcker inte längre!

Magnus Sjödin (m) Oppositionsråd Sundsvall
Bertil Kjellberg (m) Riksdagsledamot Sundsvall