Jag tror att många Sundsvallsbor - liksom jag - nu känner att vi som representanter för de största partierna i Sundsvall har ett särskilt stort ansvar i detta läge och förväntar sig att vi ska sätta oss ner på tu man hand och lösa situationen med Sundsvalls bästa för ögonen, skriver Magnus Sjödin(M).

Hej Peder! Nu tycker jag att det är hög tid att du och jag visar Sundsvallsborna att vi förtjänar deras förtroende. Ett förtroende som förmodligen urholkats för oss båda den senaste tiden, i efterdyningarna av kommunfullmäktiges beslut den 18 juni, då Socialdemokraternas budget för 2013 klubbades igenom. Sedan dess har den politiska situationen i Sundsvall varit oklar, beroende på att den majoritet som röstade för ert förslag inte har ett organiserat samarbete, vilket gör att det för er Socialdemokrater är otänkbart att tillsammans med V, SD och Ingrid Möller ta över ledningen av Sundsvall.

Om det varit fallet hade vi i Koalitionen naturligtvis på ett ansvarsfullt sätt överlämnat styret av kommunen till er. Men nu är inte situationen sådan och vi i Koalitionen är fortfarande den största grupperingen i fullmäktige, samt har majoritet i kommunstyrelse och i alla nämnder. Därför ser vi det som vårt ansvar, men även vår skyldighet, att sitta kvar och leda arbetet med att hitta en väg ut ur dilemmat att en blågrön majoritet har att hantera en Socialdemokratisk budget för 2013, en situation som varken du eller jag är nöjd med.

Som du känner till gav vi direkt efter fullmäktige tjänstemannaorganisationen i uppdrag att analysera hur vår pågående politik går att matcha med er budget. Det hittades inga stora hinder, även om det såklart finns skillnader, konstigt vore det väl annars? Med tjänstemännens analys som underlag har vi i Koalitionen sedan den 10 augusti med jämna mellanrum träffat alla partigrupperingar med avsikt att samla in synpunkter och konkreta idéer för att hitta en kompromisslösning på detta och samtidigt driva Sundsvall framåt. Självklart har vi alla olika ideologier och idéer för hur vi på bästa sätt vill representera alla de medborgare som har röstat på våra partier.

Detta har även märkts under samtalen och framförallt i media där det ibland framställts som att vi politiker har ett egenvärde i att slå varandra i huvudet med politiska ”oneliners” och att vi sätter vårt eget ego före Sundsvalls bästa. Jag känner dig Peder - både som politiker och kollega - och vet att du liksom jag brinner för Sundsvall, våra medborgare och kommunens utveckling. Vi är också båda två väldigt viljestarka personligheter, som inte är rädda för att i debatten tydligt tala om vad vi tycker utifrån våra olika utgångspunkter, vilket ibland kan medföra att tonläget oss emellan blir skarpt. Ofta är det bra, eftersom vi representerar olika partier och ideologier, men i det här läget kanske det lågmälda och resonerande samtalet fungerar bättre? Jag tror att många Sundsvallsbor - liksom jag - nu känner att vi som representanter för de största partierna i Sundsvall har ett särskilt stort ansvar i detta läge och förväntar sig att vi ska sätta oss ner på tu man hand och lösa situationen med Sundsvalls bästa för ögonen.

Om du och jag sätter oss ner och verkligen lär känna varandra på djupet är jag övertygad om att vi inser att skillnaden mellan oss inte är så stor, tvärtom så tror jag att vi kan förenas i stora drag i hur vi ser på frågor som våra barn och ungdomars bästa, våra äldres trygghet och att alla Sundsvallsbor ska ha en meningsfull vardag med ett jobb att gå till och naturligtvis en kreativ fritid. Nu tycker du kanske att jag är tokig, men jag föreslår att du och jag tar med oss våra ursprungliga budgetförslag och låser in oss under ett dygn. Därför bjuder jag in dig till min familjs sommarstuga i Njurunda, där vi i lugn och ro kan prata och ha tid att resonera fram en lösning, med Sundsvalls bästa för ögonen.

Något vi sedan kan ta med oss hem som nyckel till det nu låsta politiska läget. Vi i Koalitionen har, som du säkert sett, föreslagit 25 punkter som ett diskussionsunderlag, vilka förhoppningsvis också kan ligga till grund för våra samtal. Dessa 25 punkter är resultatet av våra möten med samtliga partier under sensommaren och borde kunna vara en bas för ett kompromissförslag som fullmäktige kan ställa sig bakom. Som jag inledde med Peder, så är det dags att du och jag visar Sundsvallsborna att vi är förtjänar deras förtroende, tar ett gemensamt ansvar och bortser från partibeteckningar, partitaktiska överväganden och löser situationen. Jag är övertygad om att det går och jag hoppas att du efter att ha reflekterat över detta brev tackar ja till min inbjudan. Avslutningsvis vill jag betona att detta brev naturligtvis är väl förankrat hos mina Koalitionsvänner och jag hoppas att även du kan få det stödet av de dina.

Magnus Sjödin (M)