För att skapa ett starkt samhälle gäller att värna om och skapa likartade grundförutsättningar för människor oavsett de bor i stad eller landsbygd, kommer från ett annat land, har funktionshinder eller är ett barn som växer upp under stökiga hemförhållanden skriver alliansen i sin senaste budget. Men ett starkt samhälle får inte förväxlas med ett samhälle som tar ifrån individen det egna ansvaret. Samhället ska inte ta över ansvar som ska ligga på civilsamhället, vi måste sätta tydliga gränser för vad medborgarna ska kräva från det gemensamma och vad som är individens ansvar skriver man vidare från Allians för Sundsvall.